• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Group yrityksenä

  Perustehtävä

  Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkustamisen ja logistiikan palveluja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla infrapalveluja, jotka kattavat hankkeiden koko elinkaaren. Toimimme pääosin Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

  Kolme keskeistä liiketoiminta-aluetta

  VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä sekä junilla että linja-autoilla, VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa ja infraan keskittynyt VR Track tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa rautatiemateriaaleja. 

  VR

  VR Groupin matkustajaliikenne koostuu VR:n kauko- ja lähijunaliikenteestä sekä Pohjolan Liikenteen linja-autoliikenteestä. 

  Ravintola- ja cateringpalveluja tarjoava Avecra vastaa ravintola-, kahvila- ja kioskitoiminnoista junissa ja rautatieasemilla. Avecra Oy on VR Groupin tytäryhtiö, ja vähemmistöosuuden Avecrasta omistaa brittiläinen Rail Gourmet Group.

  Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä eli HSL on merkittävä asiakas sekä juna- että linja-autoliikenteessä. HSL hankkii VR:ltä lähijunapalveluja sekä Pohjolan Liikenteeltä pääkaupunkiseudun linja-autopalveluja.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vr.fi, www.pohjolanliikenne.fi ja www.avecra.fi.

  VR Transpoint

  VR Transpoint on johtava logistiikkatoimija Suomessa sekä Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. VR Transpoint tarjoaa rautatielogistiikan palveluja sekä massatavaran ja kansainvälisen logistiikan palveluja maanteillä.

  VR Transpointin asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden yritykset sekä suuret ja keskisuuret yritykset, jotka tarvitsevat logistisia ratkaisuja massatavarakuljetuksissa. Myös huolitsijat ja muut logistiikka-alan toimijat ovat tärkeitä asiakasryhmiä.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtranspoint.fi

  VR Track

  VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Yrityksen palvelut kattavat koko infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. VR Track on myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Suomen lisäksi yritys toimii myös Ruotsissa.

  VR Trackin asiakkaita ovat valtio, kunnat ja satamat sekä rautatiepalveluja ja muita infra-alan palveluja käyttävät yritykset. Suurin asiakas on Liikennevirasto.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta tai osoitteesta www.vrtrack.fi.

  Sisäiset palvelut

  Sisäiset palvelut tukevat VR Groupin liiketoimintoja.

  Kunnossapitoyksikkö tarjoaa rautatiekaluston kunnossapidon palveluja pääasiassa VR Groupin liiketoiminnoille ja tukiyksiköille. Asiakkaita ovat lisäksi osakkuusyritykset Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Oy Karelian Trains Ltd. Kunnossapito huolehtii rautatiekaluston kunnossapidosta viidellä varikolla ja kahdella konepajalla. Kunnossapitoyksikköön kuuluva keskitetyt toiminnot tarjoaa kiskoilla liikkuvaan kalustoon ja sen järjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluja.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

  Junaliikennöinti tuottaa sisäisiä palveluja VR Groupin liiketoiminnoille sekä vastaa veturi- ja veturinkuljettajapalveluista sekä joistakin konsernin yhteisistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi junaliikennöintiin kuuluu operaatiokeskus, joka vastaa junaliikenteen häiriötilanteiden johtamisesta.

  Junaliikennöinnin tärkeimmät asiakkaat ovat VR Groupin matkustajaliikenne ja VR Transpoint sekä kaluston kunnossapitopalvelut.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

  Kansainväliset toiminnot

  VR Groupilla on kansainvälistä liiketoimintaa matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja infra-alalla pääasiassa Venäjällä ja Ruotsissa.

  Venäjä ja kansainväliset toiminnot -divisioona edistää ja kehittää VR Groupin kansainvälistä liiketoimintaa yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Divisioonan vastuulle kuuluvat myös kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja VR Groupin Moskovan edustusto.

  Lue lisää vrgroup.fi-sivustolta.

  VR Groupin organisaatio

  VR Group organisaatio