Oma pääoma

Yhtiöllä on 2 200 000 osaketta. Yhtiön osakepääoma on 370 013 438,22 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat vuoden lopussa olivat 199,0 miljoonaa euroa.