• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuus

  • Vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta vältyttiin vuonna 2015.
  • VR Group alitti vuoden 2015 työtapaturmataajuustavoitteen, joka mittaa tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

  Liikenteen turvallisuusviraston Trafin liikennekatsauksen (Liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsaukset 2015, julkaistu 22.1.2016) mukaan rautatieliikenne on turvallisin liikennemuoto. Edellisien vuosien tapaan myös vuonna 2015 Suomessa vältyttiin vakavilta junaliikenneonnettomuuksilta. Rautatieturvallisuus kehittyi muilta osin positiiviseen suuntaan, mutta tasoristeysonnettomuuksissa tapahtui enemmän vakavia henkilövahinkoja kuin viiden edellisen vuoden aikana keskimäärin (6 kuollutta ja 7 vakavasti loukkaantunutta vuoden 2015 aikana).

  Vuodelle 2015 asetettu työtapaturmataajuustavoite alitettiin. Vakavien tapaturmien määrä puolittui vuonna 2014 edelliseen vuoteen nähden ja pysyi samalla tasolla (29 vakavaa työtapaturmaa) vuonna 2015.

  Ennakoivaa turvallisuustyötä

  Käynnissä olevan turvallisuusohjelman mukaisesti turvallisuustoiminnan kehittämisen lähtökohtana on ennakoiva ja päivittäinen turvallisuustyö. Tavoitteena on turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen työntekijä ymmärtää turvallisuuden merkityksen ja osaa työskennellä turvallisesti.

  Turvallisuustoiminnassa ja sen kehittämisessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikki turvallisuuslajit: liikenneturvallisuus, työturvallisuus, yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus.