• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kehitysohjelma strategian vauhdittajana

  Syksyllä 2013 käynnistetty yhtiön historian laajin liiketoiminnan kehitysohjelma vietiin loppuun vuoden 2015 aikana. Kehitysohjelman tavoitteena oli yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen pitkällä tähtäimellä. Ohjelman keskeiset kehitystoimenpiteet liittyivät muun muassa yleiskustannusten hallintaan, joustavampaan kustannusrakenteeseen, työvoiman tehokkaaseen ja joustavampaan käyttöön, työmaiden johtamisen kehittämiseen sekä projektien parempaan riskienhallintaan. Hanke valmistui lähes vuoden suunnitellusta aikataulusta etuajassa.

  Osana kehitysohjelmaa yrityksen projektitoiminnan ohjausjärjestelmä määriteltiin uudelleen. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 lopussa. Myös yrityksen liiketoimintaportfoliota tarkasteltiin osana tätä ohjelmaa. VR Track sopi yhteistyöstä vaihde- ja kiskohitsausliiketoiminnassa vahvan kansainvälisen kumppanin, Vossloh-konsernin, kanssa. Heinäkuun alussa nämä toiminnot siirrettiin osaksi yhteisyritysten toimintaa.

  Kehitysohjelma onnistui erittäin hyvin. VR Track on saavuttanut menestystä tarjouskilpailuissa sekä säilyttänyt hyvän kannattavuuden supistuneesta kotimaan radanpidon markkinasta huolimatta. Kehitysohjelman kautta saatuja kokemuksia on siirretty osaksi yrityksen strategian jalkautusprosesseja.