• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Luotettava infra-alan allianssikumppani

  Vuonna 2015 VR Track oli mukana kolmessa infra-alan allianssihankkeessa. Euroopan ensimmäinen julkinen allianssihanke, Liikenneviraston ja VR Trackin vuonna 2011 aloittama Lielahti–Kokemäki-rataosan perusparannushanke valmistui rakennustöiden osalta etuajassa alkuvuodesta 2015. Hanke on parhaillaan takuuvaiheessa, joka jatkuu vuoteen 2020.

  Kesäkuussa VR Trackin, YIT:n ja Pöyryn muodostama työyhteenliittymä valittiin toteuttamaan Tampereen raitiotien allianssimuotoista hanketta. Lokakuussa Liikennevirasto valitsi VR Trackin allianssikumppanikseen Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen.

  Kokeneet allianssikumppanit Tampereen raitiotien toteuttajiksi

  Kesällä 2015 Tampereen kaupunki valitsi VR Track Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman työyhteenliittymän Tampereen raitiotieallianssin toteuttajaksi. Raitiotie toteutetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki ja työyhteenliittymä toimivat tiiviissä yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi. Aliallianssikumppanina toimii Ratatek Oy.

  Raitiotie yhdistää Tampereen suuret asuin-, työpaikka-, opiskelu-, keskusta- ja keskussairaala-alueet. Voimakkaasti ja tasaisesti kasvavalle kaupungille nopea ja varma raitiotie tarjoaa hyvän alustan kaupungin kaavoituksen ja palvelujen kehittämiselle.

  Raitiotiehankkeen kehitysvaihe alkoi heinäkuussa 2015. Kehitysvaiheessa pyritään löytämään parhaat toteutettavissa olevat suunnitteluratkaisut raitiotien rakentamispäätöksen pohjaksi. Kehitysvaiheen jälkeen Tampereen kaupunginvaltuusto päättää rakentamisesta lokakuussa 2016. Mikäli toteutusvaiheeseen päätetään siirtyä, on raitiotien määrä valmistua kahdessa osassa, joista ensimmäinen, Hervanta-Keskusta-Tampereen yliopistollinen keskussairaala, valmistuisi liikennöitäväksi vuonna 2021.

  Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on tietomallipohjainen tuotanto, josta kaikilla suunnittelija- ja urakoitsijaosapuolilla on vankka osaaminen.

  Toimintavarmuutta Äänekosken biotuotetehtaan rautatiekuljetuksille

  Lokakuussa 2015 VR Track valittiin Liikenneviraston allianssikumppaniksi Äänekosken biotuotetehtaan rautatieyhteyksien parantamishankkeeseen. Hanke edistää Äänekosken seudun ja koko Keski-Suomen teollisuuden toimintaedellytyksiä parantamalla ratayhteyksien toimintavarmuutta ja turvallisuutta merkittävästi lisääntyvien rautatiekuljetuksien tarpeisiin.

  Syksyllä 2015 käynnistyneessä ja keväälle 2016 ulottuvassa kehitysvaiheessa allianssikumppanit sopivat hankkeen tarkemmasta laajuudesta tavoitekustannuksineen, jonka jälkeen käynnistetään varsinaiset rakennustyöt. Hankkeessa Jyväskylän ja Äänekosken välinen rataosuus sähköistetään ja radan rakenteita, tunneleita ja turvalaitteita parannetaan ja peruskorjataan. Myös Tampere–Jyväskylä-välillä tunneleita ja radan rakenteita parannetaan pistemäisesti. Ratahanke valmistuu liikenteelle syksyllä 2017, ja takuuaika jatkuu aina vuoteen 2022.

  Allianssimalli vastaa yhä vaativimpien hankkeiden tarpeisiin

  Allianssi perustuu vahvasti luottamukseen ja sitoutumiseen. Hankkeeseen osallistuvien yritysten valintaan käytetään perinteistä urakkaa enemmän aikaa, jolloin selvitetään yritysten kyky toimia ryhmänä ja yhdessä. Valintaperusteita ovat myös yritysten kyvykkyys, arvon tuotto rahalle ja palkkio.

  Allianssikumppanit työskentelevät yhteisellä kaupallisella mallilla yhteisen tavoitteen eteen, hankkeen parhaaksi. Allianssissa yhdistetään käyttäjän, tilaajan, suunnittelijan ja rakentamisen sekä mahdollisten järjestelmätoimittajien osaamiset yhteen yhteiseen organisaatioon. Allianssitiimin työtapaan kuuluu tehdä työtä yhdessä ja yhteisessä tilassa, Big Roomissa.

  Hankkeen toteutusta koskevat päätökset tehdään yhdessä. Osapuolet sitoutuvat tavoitekustannuksiin, eikä lisä- tai muutostöitä ole. Allianssin sopimusosapuolet jakavat hankkeen hyödyt ja riskit, jolloin kaikki kumppanit joko voittavat tai häviävät yhdessä. Hyötyjen maksimoimiseksi allianssimallissa on tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen.

  Allianssi sopii hankkeisiin, joissa on mahdollisuuksia ja riskejä. Tyypillisesti budjetti, aikataulu, poliittiset ja sosiaaliset intressit sekä tekniset vaatimukset luovat haastavia reunaehtoja.

  Aikaisella osaajien integroinnilla pyritään ratkaisemaan hankkeen toteuttamisen haasteet, minimoimaan läpimenoaika strategisesta päätöksestä käyttöönottoon ja maksimoimaan arvo tilaajan rahalle.