• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Energiatehokkuus

  • VR Groupin tavoitteena on kasvattaa junaliikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta vuoteen 2020 mennessä.
  • Junaliikenteen energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia vuoden 2012 lähtötasosta.

  VR Groupin energiankulutuksesta 85 prosenttia kuluu juna- ja autoliikenteessä ja 15 prosenttia muissa toiminnoissa.

  Energiakatselmuksista potkua energiatehokkuuteen

  VR Group teki ensimmäisen energiatehokkuuslain mukaisen energiakatselmuksen ja siihen sisältyvän kohdekatselmuksen. Kohdekatselmuksen kohteena oli junaliikenteen käyttämä energia, koska sen osuus on lähes kolme neljäsosaa koko konsernin energiankulutuksesta.

  Kohdekatselmus vahvisti jo aiemmin tehdyn päätöksen perusteita junaliikenteen energiahankkeen hyödyistä. Energiahankkeen sisällöstä voit lukea lisää täältä.

  Raide- ja linja-autoliikenne energiatehokkaammaksi

  Liikenteen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sähkövedon osuus, kaluston käyttö- ja täyttöasteet, vaihtotyöt ja tyhjänäajo sekä taloudellinen ajotapa ja kaluston ominaisuudet.

  Raideliikenteessä matkustajaliikenteen sähkövedon eli sähkövetureilla ja -kalustolla hoidettu osuus liikenteestä pysyi ennallaan ja rautatielogistiikan sähkövedon osuus kasvoi. Nestemäisten polttoaineiden käyttö väheni raideliikenteessä lähes viidenneksellä.

  Pohjolan Liikenne hankki uusia linja-autoja 6 kappaletta, jotka ovat päästötasoltaan EURO 6-luokkaa. Käytöstä poistettiin 41 vanhaa linja-autoa, joiden päästöluokat olivat EURO 0−EURO 2. Vuoden aikana pidettiin 13 koulutuspäivää, joiden aiheena oli polttoainetaloudellinen, ennakoiva ja turvallinen ajotapa. Koulutuksiin osallistui noin 200 linja-autonkuljettajaa.

  Logistinen tehokkuus ja henkilökilometrit näkyvät energiatehokkuudessa

  Rautatiematkustajaliikenteen henkilökilometrit kasvoivat 1,9 prosenttia, mikä parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi lämmin alku- ja loppuvuosi vähensivät matkustajavaunujen lämmitystarvetta.

  Rautatietavaraliikenteessä sähkövedon osuus lisääntyi 4 prosenttiyksikköä, mikä parantaa energiatehokkuutta.

  Massatavaralogistiikan autokuljetusten dieselin keskikulutus oli 43 litraa 100 kilometrillä ja keskimääräinen täyttöaste oli 35 tonnia.

  VR Group on liittynyt kansallisiin tavara- ja joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksiin, joissa tavoitteena on vähentää energiankulutusta yhdeksän prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä. VR Transpointin rautatielogistiikka saavutti tavoitteen jo useita vuosia ennen sopimuskauden päättymistä.

  Kiinteistöjen lämmitys ja valaistus tehostuivat

  Vuoden 2014 aikana energiansäästöhankkeita tehtiin Vainikkalan, Lahden ja Kuopion asemilla. Ensimmäisen seurantavuoden tulos oli, että Vainikkalan kulutustavoite alitettiin reilusti, energiakustannukset vähenivät 76 prosenttia. Lahdessa kulutustavoite alitettiin, kaukolämmön kulutus väheni 30 prosenttia. Kuopion osalta tavoitetasoja ei saavutettu.

  Helsingin varikon vaunuhallin energiansäästöhankkeen ensimmäisessä vaiheessa uusittiin kattovalaistus led-tekniikalla. Samalla valaistusten ohjaus liitettiin keskitettyyn rakennusautomatiikkajärjestelmään, jolloin valaistusvoimakkuutta voidaan säätää tilojen käyttötarpeen mukaan.

  Hyvinkään, Keravan ja Kauniaisten asemilla ulkovalaistusta on korvattu energiatehokkaammilla valaisimilla. Sisävalaistusta on uusittu Seinäjoen asemalla, Tampereen varikolla ja Kokkolan tavaravaunukorjaamolla.
  Energian- ja vedenkulutuksen kulutusmittausten kehittäminen jatkui. Kiinteistöjen mittauksia lisätään, jotta kulutuksia voidaan seurata tarkemmin rakennus- ja järjestelmätasolla. Kulutusseurannan tiedonsiirtoa automatisoidaan hyödyntämällä rakennusautomaatiojärjestelmää. Samalla kulutustietojen raportointi keskitetään yhteen järjestelmään.

  Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus oli 83,6 gigawattituntia ja sähkönkulutus oli 42,2 gigawattituntia.

  Konsernin kokonaisenergiankulutus

  Energian kokonaiskulutus väheni 8,7 prosenttia. Konsernin sähkön, polttoaineiden, maakaasun ja kaukolämmön kulutus väheni. Kulutuksen muutokseen vaikuttivat energiatehokkuustoimenpiteet, liikennerakenteen muutokset ja edellisiä vuosia lämpimämpi sää.

  Energiankulutuksen laskelmat perustuvat toimittajien laskutukseen, omaan kulutusmittaukseen ja sopimusajoneuvojen raportointiin. Kokonaisenergiankulutus sisältää Suomen toimipaikkojen ja toimintojen energiankulutukset.

  Energian kokonaiskulutus, petajoulea (PJ) 2015 2014 2013
  VR-konserni ml. alihankintakuljetukset (Scope 1+2+3) 4,81 5,27 5,59
  Junaliikenne (Scope 1+2) 3,19 3,45 3,63
  Autoliikenne (Scope 1+3) 0,91 1,03 0,98
  Uusiutumatonta energiaa (Scope 1+2) 1,71 2,07 2,30
  Uusiutuvaa energiaa (Scope 1+2) 2,64 2,66 2,70
  Uusiutuvan energian osuus konsernin omasta energiankulutuksesta % (Scope 1+2) 60,7 56,3 53,9
  Suora energiankäyttö (Scope 1+3) 1,96 2,31 2,41
  Epäsuora energiankäyttö (Scope 2) 2,85 2,95 3,17
  Massatavaralogistiikan alihankintakuljetukset (Scope 3) 0,46 0,54 0,58