• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tilintarkastus

  Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

  Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2015 tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 172 746,90 euroa

  Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat yhteensä 55 685,83 euroa.