Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oy:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2015 tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 172 746,90 euroa

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat yhteensä 55 685,83 euroa.