• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 18 Varaukset (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Pakolliset varaukset 4 762 7 943 1 346 1 305
  Pakolliset varaukset 4,8 M€ (7,9 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,6 M€ (0,9 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 2,8 M€ (5,7 M€) sekä ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,3 M€).
  Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,3 M€).
  Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen
  Konserni 2015 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä Oman pääoman osuus Lasken-nallisen verovelan osuus Vähemmistö- osuus Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1. 0 400 982 400 982 320 768 80 196 17 400 982
  Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 23 073 23 073 18 397 4 615 61 23 073
  Muuntoero 0 39 39 32 8 0 39
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 424 094 424 094 339 197 84 819 78 424 094
  Konserni 2014 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä Oman pääoman osuus Lasken-nallisen verovelan osuus Vähemmistö- osuus Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1. 0 349 547 349 547 279 667 69 909 -29 349 547
  Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 51 435 51 435 41 101 10 287 46 51 435
  Muuntoero 0 0 0 0 0 0 0
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 400 982 400 982 320 768 80 196 17 400 982
  Emoyhtiö 2015 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1. 0 393 789 393 789
  Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 19 465 19 465
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 413 254 413 254
  Emoyhtiö 2014 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä
  Kirjanpitoarvo 1.1. 0 343 110 343 110
  Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 50 679 50 679
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 393 789 393 789
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Laskennalliset verosaamiset ja -velat
  Laskennalliset verosaamiset
  Jaksotuseroista 1 768 2 761 0 67
  Laskennalliset verovelat
  Tilinpäätössiirroista 84 819 80 196
  Jaksotuseroista 86 95