18 Varaukset (1 000 €)
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Pakolliset varaukset 4 762 7 943 1 346 1 305
Pakolliset varaukset 4,8 M€ (7,9 M€) muodostuvat pitkäaikaisten rakentamisprojektien todennäköisistä takuukorjausten kuluista 0,6 M€ (0,9 M€), varauksista tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen 2,8 M€ (5,7 M€) sekä ympäristövarauksista 1,3 M€ (1,3 M€).
Emoyhtiön pakollinen varaus muodostuu ympäristövarauksesta 1,3 M€ (1,3 M€).
Vapaaehtoisten varausten ja poistoeron vaikutus taseeseen
Konserni 2015 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä Oman pääoman osuus Lasken-nallisen verovelan osuus Vähemmistö- osuus Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 400 982 400 982 320 768 80 196 17 400 982
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 23 073 23 073 18 397 4 615 61 23 073
Muuntoero 0 39 39 32 8 0 39
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 424 094 424 094 339 197 84 819 78 424 094
Konserni 2014 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä Oman pääoman osuus Lasken-nallisen verovelan osuus Vähemmistö- osuus Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 349 547 349 547 279 667 69 909 -29 349 547
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 51 435 51 435 41 101 10 287 46 51 435
Muuntoero 0 0 0 0 0 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 400 982 400 982 320 768 80 196 17 400 982
Emoyhtiö 2015 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 393 789 393 789
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 19 465 19 465
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 413 254 413 254
Emoyhtiö 2014 Vapaaehtoiset varaukset Poistoero Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 343 110 343 110
Tilikauden muutos tuloslaskelmassa 0 50 679 50 679
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 393 789 393 789
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista 1 768 2 761 0 67
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista 84 819 80 196
Jaksotuseroista 86 95