• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Markkinatilanne ja toimintaympäristö

  Suomen talouden epävakaa tila ja yhä kireämpi kilpailu teki vuodesta liikevaihdon osalta haastavan kaikille liiketoiminnoille. Liikevaihdon lasku näkyi myös kannattavuuden heikentymisenä, mutta tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta liikevoitto pysyi kohtuullisella tasolla. Ruplan heikko kurssi näkyi yhä Venäjän markkinoihin liittyvässä liiketoiminnassa.

  VR:n matkustajaliikenteessä markkinatilanne jatkui tiukkana Suomessa sekä yleisen taloustilanteen että kotimaan kaukoliikenteen markkinoilla aggressiiviseksi kiristyneen hintakilpailun vuoksi. Linja-autoliikenteen avauduttua kilpailulle joukkoliikenteen hintataso on laskenut merkittävästi kaukoliikenteessä. Hintakilpailuun reagoitiin sekä kotimaan kaukoliikenteessä että linja-autoliikenteen pikavuoroissa. Alentuneet hinnat saivat matkamäärät kääntymään kasvuun erityisesti ydinreiteillä – liikevaihto kuitenkin laski matalampien hintojen myötä. Venäjän liikenteen liikevaihto jatkoi laskuaan. Loppuvuodesta Allegron matkustajamäärät kääntyivät kuitenkin nousuun.

  Henkilöliikenteen avautuminen kilpailulle raideliikenteessä ja siihen liittyvä EU-lainsäädäntö vaikuttavat VR-konsernin toimintaan. Kilpailu on nähtävä myös laajemmin, sillä matkustajaliikenteessä juna kilpailee sekä muiden joukkoliikenteen muotojen, että yksityisautoilun kanssa. Markkinatutkimusten mukaan matkustajaliikenteen matkustajamääriin vaikuttavat muun muassa kulutus- ja matkustustottumukset, väestön alueellinen jakautuminen, eri liikennöintimuotojen, väylästöjen ja liikennepalveluiden kehitys sekä kuljetusmuodon ympäristöystävällisyys. Palveluiden kysyntään vaikuttaa erityisesti hinnoittelu – mutta myös nopeus, mukavuus, täsmällisyys ja koko matkustusprosessin sujuvuus ja helppous.

  Suomessa valtion rataverkon kunnosta ja kehittämisestä vastaa Liikennevirasto. Rataverkon kunto vaikuttaa junaliikenteen päivittäiseen sujumiseen ja sen kilpailukykyyn muihin liikennemuotoihin nähden. Valtion investoinnit rataverkon rakentamiseen ja ylläpitoon näkyvät merkittävästi sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä, että infraliiketoiminnassa. Pääosin, noin 90-prosenttisesti, yksiraiteinen ja osin heikkokuntoinen rataverkko lisää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja vaikuttaa junamatkustamisen sujuvuuteen sekä matkustusmukavuuteen.