• Tapahtumia aikajanalla
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • Hyvityspyynnöt

  • VR vastaanotti asiakkailtaan vuotta 2015 koskien yhteensä 9 654 kpl EU:n rautatievastuuasetuksen mukaista hyvityspyyntöä.
  • Saapunut hyvityspyyntö käsiteltiin ja asiakkaalle vastattiin keskimäärin kahdeksan vuorokauden kuluessa.
  • VR noudattaa hyvitys- ja korvauskäsittelyssä rautatiekuljetuslakia ja EU:n rautatievastuuasetusta.

  Palautteet ja korvaushakemukset

  VR vastaanottaa asiakkailtaan palautteita ja korvaushakemuksia. Näiden käsittely on keskitetty VR Asiakaspalvelukeskukseen. Saapuneiden palautteiden ja korvaushakemusten aiheet vuonna 2015 jakautuivat seuraavasti:

  Vuonna 2015 iso osa palautteista ja hyvityspyynnöistä koski edellisvuosien tapaan junaliikenteen täsmällisyyttä. Tämän kehittämiseksi VR tekee tiivistä yhteistyötä Liikenneviraston ja HSL:n (Helsingin seudun liikenne) kanssa. Lue lisää täsmällisyydestä täältä. Samojen tahojen kanssa VR tekee yhteistyötä häiriötilanteiden asiakasinformaation parantamiseksi.

  Asiakkaiden palautteet ja yhteydenotot ovat VR:lle tärkeitä ja ne huomioidaan tarkasti jatkuvassa kehitystyössä. Lisää matkustajaliikenteen asiakaslähtöisestä kehittämisestä voit lukea täältä.

  Matkustajien tyytyväisyys VR:n palveluihin on pysynyt korkeana. Tyytyväisten matkustajien osuus oli vuonna 2015 87,3 prosenttia (2014 90 %).