• Tapahtumia aikajanalla
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • Palkitseminen

  Tilikauden aikana maksettiin 15.4.2015 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 54 750 euroa, varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston puheen-johtajalle maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

  Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR-Yhtymä Oy:n erikoisvapaalipun.

  VR-Yhtymä Oy:n toimitusjohtajalle vuonna 2015 maksettu palkka luontoisetuineen oli 542 040 euroa ja vuodelta 2014 maksettu bonus 226 302 euroa. Toimitusjohtajalla on työn-antajan maksama henkilökohtainen lisäeläkevakuutus (vuosimaksu 9 604,50 euroa vuonna 2015), joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

  VR–konsernissa koko henkilöstö kuuluu palkitsemisen piiriin. Henkilöstölle maksettavissa palkoissa ja palkkioissa noudatetaan alan voimassa olevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä.