• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Ympäristö

  Konsernissa noudatetaan yhteistä ympäristöjohtamisjärjestelmää. Konsernin päätoiminnoilla on ISO 14 001 mukaiset ympäristösertifikaatit.

  VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa toteuttamista. Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenivät 19 prosenttia vähentyneen dieselpolttoaineen kulutuksen ansiosta.

  Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä nousi 71 prosenttiin (67 %).

  Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa taloudellisesti merkittävän osan konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperään ja pohjavesiin liittyvien toimenpiteiden kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).

  Ympäristölupaustensa mukaisesti VR-konserni haluaa toimia entistä energia- ja materiaalitehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Konsernissa huolehditaan siitä, ettei kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahtuisi ympäristöä pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä asemien ja junien siisteyteen.

  VR-konsernin ympäristötoiminta, tunnusluvut ja vuosiksi 2013–2020 annetut ympäristölupaukset esitellään vuosiraportin vastuullisuusosiossa.