Ympäristö

Konsernissa noudatetaan yhteistä ympäristöjohtamisjärjestelmää. Konsernin päätoiminnoilla on ISO 14 001 mukaiset ympäristösertifikaatit.

VR-konserni jatkoi kuluneena vuonna ympäristölupaustensa toteuttamista. Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt pienenivät 19 prosenttia vähentyneen dieselpolttoaineen kulutuksen ansiosta.

Uusiutuvan energian osuus rautatieliikenteessä nousi 71 prosenttiin (67 %).

Pilaantuneen maaperän tutkiminen ja kunnostaminen muodostaa taloudellisesti merkittävän osan konsernin ympäristötoiminnasta. Maaperään ja pohjavesiin liittyvien toimenpiteiden kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).

Ympäristölupaustensa mukaisesti VR-konserni haluaa toimia entistä energia- ja materiaalitehokkaammin sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta. Konsernissa huolehditaan siitä, ettei kuljetuksissa tai muussa toiminnassa tapahtuisi ympäristöä pilaavia kemikaalivuotoja. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä asemien ja junien siisteyteen.

VR-konsernin ympäristötoiminta, tunnusluvut ja vuosiksi 2013–2020 annetut ympäristölupaukset esitellään vuosiraportin vastuullisuusosiossa.