• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 €) Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
  Liikevaihto 1 1 231 415 1 367 227
  Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -8 3
  Valmistus omaan käyttöön 18 957 30 717
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 173 103
  Liiketoiminnan muut tuotot 2 60 155 60 038
  Materiaalit ja palvelut 3 -362 580 -407 477
  Henkilöstökulut 4 -491 304 -550 418
  Poistot 5 -117 819 -118 175
  Liiketoiminnan muut kulut 6 -274 623 -291 639
  Kulut yhteensä -1 246 326 -1 367 710
  Liikevoitto 7 65 366 90 378
  Rahoitustuotot ja -kulut 8 -1 750 -5 089
  Voitto ennen veroja 63 617 85 289
  Välittömät verot 11 -12 893 -17 164
  Vähemmistön osuus -683 -550
  Tilikauden voitto 50 041 67 576