• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Asiakastyytyväisyys etusijalla

  • VR Transpoint toteuttaa vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka tarjoaa arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi. 
  • Saatu kokonaistulos oli edelleen hyvällä tasolla, vaikka heikentyikin hieman.

  VR Transpoint sai vuotta 2015 koskevassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa kokonaisarvosanan 3,9 asteikolla yhdestä viiteen. Tulos oli edelleen hyvällä tasolla, vaikka laski jonkin verran.

  Tutkimukseen vastasi noin 300 asiakasta. Edellisvuonna raportoitu tulos oli 4,0, mutta tutkimustapa muuttui, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

  Positiivista kehitystä tapahtui vuoden aikana erityisesti työturvallisuudessa, joka sai asiakkailta arvosanan 4,2. Tutkimuksen mukaan myyntihenkilöstön ammattitaitoon luotetaan ja henkilöstö on palvelualtista. Havaitut kehityskohteet käydään huolellisesti läpi liiketoimintayksiköissä.

  Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat odottavat VR Transpointilta erityisesti kuljetusvarmuutta, aikataulujen pitävyyttä, luotettavuutta yhteistyökumppanina ja asiakaslähtöisyyttä.

  Asiakkaiden kanssa eteenpäin

  VR Transpoint on sitoutunut asiakaslähtöisyyden ja -tyytyväisyyden jatkuvaan kehittämiseen. Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ja yksilöllisten tarpeiden ymmärrystä sekä koko logistiikkaketjuun liittyvää osaamista.

  Asiakaslähtöisyys tarkoittaa paitsi asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin vastaamista ja sovittujen tehtävien hyvää hoitamista, myös asiakkaan liiketoiminnan tukemista lisäarvoa tuottavilla ratkaisuilla.

  VR Transpoint tarjoaa mahdollisuuden rautatie- ja maantiekuljetuksien joustavaan yhdistämiseen, mikä vastaa asiakkaiden muuttuviin kuljetustarpeisiin. Logistiikan kokonaisratkaisuissa asiakkaalle räätälöidään koko kuljetusketju lisäpalveluineen tehtaalta satamaan.

  VR Transpoint käynnisti vuonna 2015 työn aiempaa tarkempien palvelulupausten laatimiseksi. Kun asiakaskohtaiset tarpeet on tunnistettu, asiakkaille voidaan antaa esimerkiksi täsmällisyyteen tai turvallisuuteen liittyviä lupauksia.