• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 7 Konsernin merkittävimpien toimialojen liikevoitot (1 000 €)
  Konserni
  2015 2014
  Matkustajaliikenne 9 882 32 821
  VR Transpoint 27 045 24 941
  VR Track 18 141 17 279
  Konsernitoiminnot ja muut 10 299 15 336
  Yhteensä 65 366 90 378
  8 Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Osinkotuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 570 2 181
  Osakkuusyrityksiltä 0 0 150 305
  Muilta 2 15 2 15
  Osinkotuotot yhteensä 2 15 721 2 501
  Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 47 93
  Osakkusyrityksiltä 88 15 88 15
  Muilta 173 594 173 594
  Lyhytaikaiset muut korko- ja rahoitustuotot
  Saman konsernin yrityksiltä 0 0 369 531
  Osakkusyrityksiltä 10 11 10 11
  Muilta 4 529 3 631 3 786 2 408
  Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä 4 801 4 251 4 473 3 652
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
  Saman konsernin yrityksille 0 0 -7 -37
  Muille -6 552 -9 355 -5 044 -5 750
  Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä -6 552 -9 355 -5 052 -5 787
  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 750 -5 089 143 365
  9 Satunnaiset erät (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2015 2014
  Saadut konserniavustukset 14 223 18 600
  Annetut konserniavustukset -500 -750
  Yhteensä 13 723 17 850
  10 Tilinpäätössiirrot (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2015 2014
  Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
  Poistoeron muutos (lis. -, väh. +) -19 465 -50 679
  Poistoero on konsernitilinpäätöksessä jaettu tilikauden tulokseen ja vapaaseen omaan pääomaan sekä laskennallisen verovelan muutokseen ja laskennalliseen verovelkaan.
  11 Välittömät verot (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -7 295 -2 481 -7 360 -67
  Tuloverot edellisiltä tilikausilta -29 -4 981 54 -6 499
  Laskennalliset verot -5 569 -9 702 -67 0
  Yhteensä -12 893 -17 164 -7 373 -6 566