• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Strategia, arvot ja visio

  Strategia

  Strategiamme koostuu neljästä osa-alueesta:

  • Kilpailukyky
  • Kasvu
  • Asiakaslähtöisyys
  • Toimiva perusta

  VR Groupissa vastuullisuus on integroitu osaksi konsernistrategiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että strategisia päätöksiä tehtäessä vastuullisuusnäkökulma otetaan aina huomioon. Katso lisää VR Groupin www-sivuilta.

  Arvot

  Arvot ohjaavat toimintaamme. Arvomme ovat:

  Uudistuminen

  Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Emme vain sopeudu muutokseen, vaan pyrimme vaikuttamaan siihen ennakoivasti. Kasvun varmistamiseksi ja palvelun parantamiseksi kehitämme uudenlaisia lähestymistapoja ja tartumme uusiin mahdollisuuksiin.

  Turvallisuus ja vastuullisuus

  Liikenneturvallisuutemme on Euroopan huippua. Myös ympäristöystävällisyys on konsernia yhdistävä vahvuus. Vastuullisuustyömme on jatkuvaa. Konsernin kestävä kehitys ja henkilöstön tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä.

  Asiakas toiminnan lähtökohtana

  Parannamme jatkuvasti palvelujemme laatua ja saatavuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Matkustajaliikenteessä parannamme asiakaspalvelua, uudistamme hinnoittelua ja panostamme täsmällisyyteen. Logistiikassa tarjoamme kokonaispalvelua rautateillä ja maanteillä. Infratoimialalla osaamisemme kattaa hankkeen koko elinkaaren ja yhä useamman toimialan tarpeet.

  Yhdessä tekeminen 

  Koko konsernimme menestyy, kun teemme työtä yhdessä. Voimavaroja jaetaan liiketoimintojen ja yksiköiden kesken. Niin varmistetaan voimavarojen tehokas käyttö, kehitetään toimintaa alan parhaiden asiantuntijoiden kesken ja luodaan taloudellista vakautta. Keskustelemalla yli yksikkörajojen luomme uutta liiketoimintaa ja tuemme yhteistä kasvua.

  Tavoitteellisuus

  Selkeiden tulostavoitteiden merkitys korostuu epävarmassa taloustilanteessa. Konsernitasolla tavoitteena on noin viiden prosentin liikevoitto ja liikevaihdon vuotuinen viiden prosentin kasvu. Kansainvälisessä toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kannattavuuteen. Myös jokaisella VR:läisellä on omat vastuunsa ja tavoitteensa.

  Visio

  VR Groupin visiona on olla Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja vastuullisesti tuotettuja.

  VR Group etenee kohti visiota strategialla, jossa keskeistä on asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, kasvu ja perusasioiden kuntoon laittaminen.