• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR Transpoint jatkoi uudistumisen tiellä

  • VR Transpoint teki vuonna 2015 hyvän tuloksen haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.
  • Kaikki liiketoimintayksiköt pysyivät voitollisina.
  • Alavireinen talouskehitys haastoi uudistumaan.

  VR Transpoint tarjoaa kotimaan ja kansainvälisen logistiikan palveluja rautateillä ja maanteillä. Vahvuutena on mahdollisuus juna- ja autokuljetuksien joustavaan yhdistämiseen. Kuljetuksia voidaan täydentää myös lisäarvopalveluilla, kuten suunnittelulla tai varastoinnilla.

  Vuonna 2015 yleinen talouskehitys ja teollisuustuotannon tilanne kotimaassa, Venäjän tilanne ja ruplan kurssikehitys sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat heijastuvat logistiikkapalveluiden kysyntään. Haastava markkinatilanne näkyi VR Transpointin kuljetusmäärissä ja -virroissa kotimaassa ja idänliikenteessä.

  Vaikka liikevaihdossa oli laskua, liikevoiton taso säilyi hyvänä. VR Transpoint varmisti tuloksentekokykynsä sopeuttamalla toimintaansa ja panostamalla uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseen. Kaikki liiketoimintayksiköt pysyivät voitollisina.

  Tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden tunnusluvuissa tapahtui myönteistä kehitystä. Myös asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla, vaikka heikentyikin hieman. VR Transpoint sai kokonaisarvosanan 3,9 asteikolla yhdestä viiteen.

  Nopea reagointi avain menestykseen

  Kansainvälisessä maantielogistiikassa toimivan Transpoint Internationalin yhtiörakenteessa tapahtui muutos kesällä, kun tytäryhtiö Unkarissa myytiin. Transpoint Internationalin volyymit kasvoivat Baltian- ja Itä-Euroopan liikenteessä, mutta vähentyivät Venäjän-liikenteessä. Tämän seurauksena toimintoja sopeutettiin Kotkassa ja Viipurissa.

  Markkinatilanne johti rautatielogistiikassa joidenkin kuljetusvirtojen ja -volyymien menetyksiin. Kysynnän muutoksiin reagoitiin nopeasti, mikä takasi kannattavuuden. Toiminnan tehostaminen näkyi siinä, että junakoot kasvoivat ja sähkövetoisen liikenteen osuus nousi. Ratapihoilla valmisteltiin uusien teknologioiden, kuten tablet-tietokoneiden, käyttöönottoa.

  Suhdannetilanne ja muun muassa hiljaisuus rakennusmarkkinoilla heijastuivat kotimaan maantielogistiikan liiketoimintaan. Kaluston määrää sopeutettiin vastaamaan tarpeita. Vuoden aikana investoitiin myös uuteen: kuljetuskalustoa uusittiin ja Riihimäen terminaalin rakennustyöt alkoivat. Panostus työyhteisön kehittämiseen näkyi henkilöstötutkimuksen parantuneina tuloksina.

  Kasvua ja jatkuvaa parantamista

  VR Transpoint päivitti strategiansa vuosille 2016–2020. Kasvua haetaan uusilta toimialoilta, teollisuuden uushankkeista, idänliikenteestä sekä laajemmista logistiikkaratkaisuista. Strategia korostaa asiakaskumppanuuksia ja sitoutumista mitattaviin palvelulupauksiin.

  Lähitulevaisuudessa liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat yleinen talouskehitys Suomessa ja Venäjällä sekä kiristyvä kilpailu kotimaan markkinoilla ja idänliikenteessä. Tavaraliikenteessä kilpailu näkyy paitsi toimijoiden määrän lisääntymisenä, myös eri kuljetusmuotojen ja -reittien välillä.

  VR Transpoint keskittyy muuttuvassa markkinatilanteessa oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen asiakkaitaan kuunnellen. VR Transpoint on panostanut asiakaslähtöisyyden, tehokkuuden ja toimintavarmuuden lisäksi ympäristöystävällisyyteen. Rautateillä on lisätty energiatehokkaan sähkövedon osuutta, ja lisäksi VR Transpoint on käynnistänyt kehityshankkeen täysin hiilineutraalien kuljetusten aloittamiseksi.