• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Päästöt

  • VR Groupin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus koko konsernin energiankulutuksesta yli 60 prosenttiin.
  • Vuonna 2015 tavoite saavutettiin ja osuus oli 60,7 prosenttia.

  Ilmastonmuutoksen herättämä ympäristötietoisuus tarjoaa joukkoliikenteelle ja erityisesti ympäristöystävälliselle junaliikenteelle kasvumahdollisuuksia. Vastaavasti ilmastonmuutokseen liittyvät sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

  Liikennesektori on yksi keskeisistä ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimialoista. Haasteelliseksi asian tekee se, että liikennesektori tukeutuu vielä lähes täysin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Poikkeuksen liikennesektorilla tekee raideliikenne, jossa sähköenergian käyttö on pääosassa. Junaliikenteestä jo yli 80 prosenttia hoidetaan sähkövedolla.

  VR Group liittyi Climate Leadership Council (CLC) -yhdistykseen. Se kokoaa yhteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen hillintään. VR Group on edelläkävijä uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa.

  Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja voimakkaat lumisateet aiheuttavat häiriöitä liikenteessä. Häiriöiden vaikutusten vähentämiseksi on tehty liikennöinti- ja varautumissuunnitelmia. Rautatiekaluston alusrakenteiden sulatuskapasiteettia on kehitetty ja lisätty.

  Konsernin suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope1) koostuvat pääosin liikenteen ja työkoneiden käyttämästä nestemäisestä polttoaineesta ja kiinteistöjen lämmityksessä käytetystä maakaasusta. Pohjolan Liikenteen linja-autoissa käytettiin uusiutuvaa dieseliä yli 1,6 miljoonaa litraa, joka on noin 13 prosenttia linja-autoliikenteen kokonaiskulutuksesta.

  Öljylämmitteisten Niiralan, Vartiuksen ja Hangon asemien osalta käynnistettiin lämmitystapamuutosten suunnittelu. Uusissa lämmitysjärjestelmissä on tavoitteena hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

  Riihimäen tavara-asemalta purettiin yksi rakennus ja toinen osittain käyttötarkoitusmuutoksen yhteydessä. Samalla öljylämmityksestä luovuttiin näissä rakennuksissa. Toimintansa raportointikaudella 2015 päättäneen Turun varikon alueelta myytiin kaksi öljylämmitteistä rakennusta.

  Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope2) aiheutuvat kiinteistöjen käyttämästä kaukolämmöstä. Koko VR Groupin käyttämä sähkö on tuotettu vesivoimalla, eikä siihen sisälly kasvihuonekaasupäästöjä. Hankitun sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätodistuksilla.

  Konsernin ulkopuolisena epäsuorana kasvihuonekaasupäästölähteenä (scope3) seurataan massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten polttoainekulutusta.

  VR Group raportoi ympäristötaseessa juna- ja autoliikenteen sekä massatavaralogistiikan alihankintakuljetusten hiilidioksidipäästöt. Päästöt lasketaan polttoainekulutuksesta. Kasvihuonekaasuina on laskettu vain hiilidioksidipäästöt, koska muiden kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähäinen. Muista päästöistä raportoidaan juna- ja autoliikenteen typenoksidi- ja hiukkaspäästöt, jotka lasketaan VTT:n LIPASTO-järjestelmän ja RASTU-hankkeen päästökertoimilla.

  Hämeenlinnan ratapihan lähiasukkaat valittivat vuonna 2014 vaihtotyöveturien aiheuttamasta melusta ja päästöistä. Haitan vähentämiseksi tehtiin toimintamuutoksia, muun muassa veturien seisontapaikka siirrettiin ja junaliikenteeseen tehtiin muutoksia. Asian käsittely jatkuu edelleen.