• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Sidosryhmätaulukko 

  Taulukkoon on koottu, miten VR-Yhtymä Oy tekee yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa.
  Lisää sidosryhmä- ja järjestöyhteistyöstä voit lukea täältä
  Sidosryhmät Aiheet Kanavat
  Julkiset sidosryhmät
  Valtio-omistaja Markkinaympäristö ja kilpailutilanne, yhtiön toiminta, tavoitteet ja strategia Säännölliset keskustelut omistajan kanssa, osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
  Kansalliset päätöksentekijät Markkinaympäristö, ostoliikenne, velvoiteliikenne, yksinoikeussopimus, radanpidon rahoitus ja rautatielainsäädännön muutokset Keskustelut viranomaisten kanssa, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö, eduskunta, kuntapäättäjät ja muut alueviranomaiset
  Kansainväliset päätöksentekijät Rautatiealan kansainväliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset, erityisesti 4. rautatiepaketti Keskustelut EU:n komission ja Euroopan parlamentin kanssa.
  Muut viranomaiset, joista keskeisimmät ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenneturvallisuus, liikennejärjestelmän toimivuus, liikenteen laatu, rataverkon parantaminen ja ympäristöasiat Yhteistyöryhmät ja muut säännölliset keskustelut viranomaisten kanssa
  Liiketoimintaan liittyvät toimijat
  Matkustajat Matkustuskokemus, asiakaspalvelu, palveluiden laatu, kehittäminen, digitaalisuus, matkaverkot, esteettömyys, täsmällisyys, ympäristökysymykset, melun vähentäminen, turvallisuus ja vastuullinen toiminta Matkustajaliikenteessä asiakkaat on otettu mukaan palvelukehitykseen muun muassa Veturi-asiakasohjelman kautta. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja selvitykset asiakkaiden keskuudessa. Asiakaspalautteet, sosiaalinen media ja kohdennettu markkinointi.
  Logistiikan ja infrarakentamisen asiakkaat, liiketoimintakumppanit VR Transpoint tekee asiakkaidensa kanssa jatkuvaa kehitystyötä esimerkiksi logistiikkaratkaisujen kehittämisessä sekä turvallisuuskysymyksissä. VR Track on infra-alan johtavia allianssikumppaneita Suomessa. Vastuullinen alihankkijatoiminta on keskeistä sekä logistiikassa että infrarakentamisessa. Toimenpideohjelmia asiakkaiden kanssa, VR Track edellyttää toimittajiltaan ja urakoitsijoilta liittymistä Luotettava kumppani -palveluun. Toimintaa ohjaavat turvallisuus- ja ympäristöohjelmat.
  Henkilöstö Työkyky, työhyvinvointi, henkilökohtaiset tavoitteet, eettiset ohjeet, vuoropuhelun lisääminen johdon ja henkilöstön välillä, irtisanottujen työntekijöiden tukeminen työllistymisessä Intranet, sisäiset blogit, Yammer (sisäinen verkkoyhteisöpalvelu), henkilöstökyselyt, työterveyshuolto, kehityskeskustelut ja keskustelut työnantajajärjestöjen kanssa
  Konsernin toiminnasta kiinnostuneet järjestöt ja muut toimijat
  Henkilöstöjärjestöt Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, joilla vaikutusta henkilöstön asemaan Säännölliset keskustelut johdon ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Pääluottamusmiehet mukana laajennetussa johtoryhmässä. Henkilöstöjärjestöt osallistuvat konsernin hallintoneuvoston toimintaan.
  Kansalais- yms. järjestöt Suomessa Palvelut, esteettömyys, ympäristö ja toiminnan tehostaminen Yhteistyö WWF:n, Climate Leadership Councilin, Elinkeinoelämän keskusliiton, Palvelualojen työntajien kanssa sekä Finnish Business & Societyn kanssa. Aktiivista vuoropuhelua vammaisjärjestöjen kanssa. Jäsenyys keskeisissä infra-alan järjestöissä sekä Logistiikka Yritysten Liitossa.
  Kansainväliset järjestöt Rautatiealan EU-sääntely sekä yhteistyö Venäjän ja IVY-maiden kanssa. Osallistuminen muun muassa CER:n, UIC:n, CIT:n ja Trans-Siperian radan koordinaationeuvostoon.
  Media Päivittäinen toiminta ja poikkeustilanteet, täsmällisyys, kilpailun avaaminen, palvelutarjonta, henkilöstösuhteet, junaliikenteen vaikutukset alueiden kehittämiseen ja talouteen sekä ihmisten liikkumiseen Lehdistötiedotteet ja tilaisuudet, toimittajavierailut ja -matkat, haastattelut, verkkosivut, palveleva mediapuhelinpäivystys, sosiaalinen media
  Lyhenteet:
  CER Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisö
  UIC Kansainvälinen rautatieliitto
  CIT Kansainvälisen kuljetusoikeuden yhteistyöjärjestö