• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

  Helmikuussa 2016 VR-Yhtymä ja liikenne- ja viestintäministeriö, (LVM), allekirjoittivat ostoliikennesopimuksen, samalla LVM lisäsi velvoiteliikenteenä ajettavia vuoroja joulukuuhun 2016 asti. Muutokset toteutuvat maaliskuussa 2016.

  LVM:n ostama ja VR:n liikennöimä junien ostopalveluliikenne vähenee LVM:n käytettävissä olevien määrärahojen pienentyessä. Määrärahojen leikkaus on 12,3 miljoonaa euroa ja se kohdistuu sekä kaukoliikenteeseen että lähiliikenteen vyöhykejuniin. Ostoliikennesopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun.

  Osa ostoliikenteestä poistuvista junavuoroista siirtyy LVM:n päätöksellä VR:n liikennöinti-velvollisuuden piiriin. Kaikkiaan junavuorot vähenevät ostoliikenteen supistusten vuoksi noin 9 prosenttia. Päätökset tarkoittavat, että yksinoikeussopimuksen nojalla ajettava velvoiteliikenne ja sen aiheuttamat tappiot kasvavat yksinoikeussopimuksen mukaiseen sovittuun enimmäismäärään (20 miljoonaa euroa) saakka.

  Osana vuonna 2015 aloitettua kilpailukykyohjelmaa VR sulki lipunmyyntitoimistonsa 13 paikkakunnalla tammikuussa 2016. Lisäksi Kemijärven lipunmyynti suljetaan vuoden 2016 aikana. VR:n oma lipunmyynti palvelee edelleen 9 paikkakunnalla. Matkustajajunien lipunmyynti on siirtynyt nopeasti verkkokauppaan ja mobiilikanavaan. Jo yli 85 prosenttia junalipuista myydään muualla kuin asemien lipunmyyntipisteissä. Junalippuja myydään myös R-kioskeissa, asemien automaateissa, puhelinpalvelussa, osassa Matkahuollon toimipisteitä sekä junissa.

  Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus hyväksyi omalta osaltaan 1.3. sopimuksen lähijunaliikenteen operoinnista ja Sm5-junien kunnossapidosta. Sopimus on viisivuotinen ja se päättyy 26.6.2021. VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 9.3.2016.

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut 25.1.2016 Oy Pohjolan Liikenne Ab:ta ja VR-Yhtymä Oy:tä koskevan seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksun määräksi KKV on esittänyt 5 790 000 euroa. Tästä ei ole tehty kuluvarausta konsernin tulokseen. Konsernilla ei ole muita merkittäviä riita-asioita.

  Matkustajaliikenteen uusi hinnoittelu lanseerattiin 16.2.2016. Uudistuksessa lipun keskihintaa laskettiin 25 prosenttia. Lippuvaihtoehtoja karsittiin. Tarjolla on peruslippu ja säästölippu, joihin voi ostaa erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluita. Sosiaalisilla perusteilla alennuksia myönnetään vain peruslipuista. Hinnoittelu-uudistuksen ennustetaan tuovan huomattavasti lisää matkustajia kaukoliikenteen juniin.