• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Biotaloudesta uutta kasvua raiteille

  • Biotalouteen liittyvät investoinnit tarjoavat uusia mahdollisuuksia VR Transpointille.
  • Vuoden 2015 aikana neuvoteltiin sopimuksesta, joka koskee Äänekosken biotuotetehtaan logistiikkaratkaisuja.

  Suomen teollisuuden uudet investoinnit kasvattavat bioraaka-aineiden ja -tuotteiden käyttöä sekä kuljetusvirtoja.

  VR Transpoint ja Metsä Group neuvottelivat vuonna 2015 sopimuksesta, joka koskee Äänekoskelle rakennettavan uuden biotuotetehtaan logistiikkaratkaisuja. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä, jolloin myös rautatiekuljetukset lähtevät vaiheittain käyntiin.

  Kun tehdas on täydessä tuotannossa, VR Transpoint kuljettaa noin 800 000 tonnia sellua vuosittain Äänekoskelta Vuosaareen. Solmittu sopimus kattaa myös investoinnin soveltuvaan vaunukalustoon. Liikenteessä käytetään VR Groupin uusia Sr3-sähkövetureita.

  Äänekosken biotuotetehtaan tarpeisiin on luotu tehokas ja uudenlainen logistiikkaratkaisu, jossa tehtaan toiminnot, kuljetukset ja satamaoperointi on yhdistetty sujuvasti. Vuosaaresta tulee merkittävä satama rautatiekuljetuksille.

  Bioenergian logistiikkaratkaisuja rakentamassa

  Useat energialaitokset eri puolilla Suomea valmistelevat bioenergian, kuten puupohjaisten polttoaineiden, käytön lisäämistä. Uusiutuvilla energiamuodoilla korvataan fossiilisia polttoaineita.

  VR Transpoint ja energiayhtiö Vapo aloittivat uuden yhteistyön heinäkuussa 2015. Ilomantsissa sijaitsevan pellettitehtaan tuotanto kulkee jatkossa junalla Haminan satamaan, mistä se toimitetaan välivarastoinnin jälkeen loppukäyttäjille. Vapon pellettien kuljetusjärjestelmää on tarvittaessa mahdollista laajentaa myös VR Transpointin auto- ja junakuljetukset yhdistävään malliin.

  VR Transpoint teki vuoden aikana aktiivisesti työtä vastatakseen jatkossa bioenergiamarkkinoiden kasvaviin kuljetustarpeisiin ja tarjotakseen toimivia logistiikkaratkaisuja energia-asiakkaille.

  Rautatielogistiikan kilpailukyky muita liikennemuotoja vastaan paranee, kun raaka-ainetta on uusien voimalaitoksien aiheuttaman lisätarpeen vuoksi tuotava yhä kauempaa ja kun kuljetusmäärät ovat suuria ja säännöllisiä.