• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Tavoitteena kasvaa merkittäväksi rautatieinfrapalvelujen tuottajaksi Pohjoismaissa

  VR Track on Ruotsin kolmanneksi suurin rautateiden kunnossapitäjä

  VR Track Sweden AB on kasvattanut voimakkaasti osuuttaan Ruotsin ratamarkkinoilla ja noussut yhdeksi suurimmista ratojen kunnossapitäjistä Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto kasvoi reippaasti vuoden 2015 aikana. Myös tilauskanta kehittyi positiivisesti ja oli vuoden 2015 lopussa lähes 200 miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua vauhdittivat kaksi uutta viisivuotista ratojen kunnossapitourakkaa Etelä- ja Länsi-Ruotsissa.

  VR Track Sweden AB on strategiansa mukaisesti laajentanut toimintaansa paikallisesta toimijasta kansalliseksi toimijaksi. Uusien kunnossapitoalueiden myötä yhtiö on Ruotsin kolmanneksi suurin ratakunnossapitoa tarjoava palveluyritys. Vuoden 2015 lopussa VR Track Sweden AB:ssa työskenteli 315 henkilöä.

  Radanrakentamisen ja kunnossapidon lisäksi myös suunnittelu nostettiin ydintoimintojen joukkoon Ruotsissa. Uusi infrasuunnitteluun keskittyvä brändi, VR Infrapro, lanseerattiin Ruotsin markkinoille syksyllä 2015. VR Infrapron tarjoamat suunnittelu- ja konsultointipalvelut kattavat rautateiden lisäksi koko infran suunnittelun.

  Toiminta Virossa lopetetaan

  VR Track Oy:n tavoitteena on kasvaa merkittäväksi palveluntuottajaksi Pohjoismaissa.

  Yhtiö päätti vuoden 2015 lopulla lopettaa toimintansa Virossa ja purkaa VR Track Estonia AS:n ja yhtiön sivuliikkeen VR Track Oy Eesti Filialin. Yhtiöiden lopetuspäätöstä ovat jouduttaneet jo pitkään jatkunut heikko kysyntätilanne markkinoilla.

  Toiminnan jatkaminen olisi myös vaatinut merkittäviä investointeja tulevaisuuteen, muun muassa Rail Baltica toteutetaan eurooppalaisella raideleveydellä, johon yhtiön nykyinen konekanta ei sovellu.