EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 €) Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liikevaihto 1 786 278 862 150
Valmistus omaan käyttöön 15 193 24 712
Liiketoiminnan muut tuotot 2 75 320 79 954
Materiaalit ja palvelut 3 -189 104 -223 025
Henkilöstökulut 4 -317 566 -343 360
Poistot 5 -108 663 -107 935
Liiketoiminnan muut kulut 6 -216 429 -226 984
Kulut yhteensä -831 763 -901 304
Liikevoitto 45 028 65 512
Rahoitustuotot ja -kulut 8 143 365
Voitto ennen satunnaisia eriä 45 171 65 877
Satunnaiset erät 9 13 723 17 850
Voitto ennen veroja 58 894 83 727
Poistoeron muutos 10 -19 465 -50 679
Välittömät verot 11 -7 373 -6 566
Tilikauden voitto 32 056 26 482