• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 €) Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
  Liikevaihto 1 786 278 862 150
  Valmistus omaan käyttöön 15 193 24 712
  Liiketoiminnan muut tuotot 2 75 320 79 954
  Materiaalit ja palvelut 3 -189 104 -223 025
  Henkilöstökulut 4 -317 566 -343 360
  Poistot 5 -108 663 -107 935
  Liiketoiminnan muut kulut 6 -216 429 -226 984
  Kulut yhteensä -831 763 -901 304
  Liikevoitto 45 028 65 512
  Rahoitustuotot ja -kulut 8 143 365
  Voitto ennen satunnaisia eriä 45 171 65 877
  Satunnaiset erät 9 13 723 17 850
  Voitto ennen veroja 58 894 83 727
  Poistoeron muutos 10 -19 465 -50 679
  Välittömät verot 11 -7 373 -6 566
  Tilikauden voitto 32 056 26 482