13 Sijoitukset (1 000 €)
Konserni 2015 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
osakkuus-
yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
Lisäykset 0 0 6 348 0 0 4 861 11 209
Vähennykset 0 0 0 0 -45 -20 131 -20 176
Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 -46 -46
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta
0 0 1 162 0 0 0 1 162
Osinko osakkusyhtiöiltä 0 0 -150 0 0 0 -150
Hankintameno 31.12. 0 0 13 564 2 204 1 584 13 383 30 736
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 13 564 2 204 1 584 13 383 30 736
Konserni 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
osakkuus-
yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
Hankintameno 1.1. 0 0 6 406 2 204 1 685 24 349 34 644
Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta
0 0 103 0 0 0 103
Osinko osakkusyhtiöiltä 0 0 -305 0 0 0 -305
Hankintameno 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
Emoyhtiö 2015 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
osakkuus-
yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
Hankintameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
Lisäykset 0 0 0 0 0 4 861 4 861
Vähennykset -3 0 0 0 -44 -20 131 -20 179
Hankintameno 31.12. 58 512 0 1 549 2 204 1 522 13 383 77 171
Kirjanpitoarvo 31.12. 58 512 0 1 549 2 204 1 522 13 383 77 171
Emoyhtiö 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
osakkuus-
yrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
Hankintameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 623 24 303 88 194
Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
Hankintameno 31.12. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:
Konserni Emoyhtiö
2015 2014 2015 2014
Jälleenhankintahinta 13 442 28 692 13 442 28 692
Kirjanpitoarvo 13 383 28 653 13 383 28 653
Erotus 59 39 59 39
Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-%
Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
VR Track Oy, Helsinki 100 100
OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
PL Fleet Oy, Helsinki 100 0
Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
VR Track Estonia AS, Viro 100 0
VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
ZAO ATV, Venäjä 100 0
Avecra Oy, Helsinki 60 60
Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
OSAKKUUSYRITYKSET
Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
SeaRail Oy, Tampere 50 50
Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3
Vossloh Cogifer Finland Oy, Kouvola 40 0
Vossloh Rail Services Finland Oy, Salo 40 0