• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 13 Sijoitukset (1 000 €)
  Konserni 2015 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
  osakkuus-
  yrityksiltä
  Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
  Lisäykset 0 0 6 348 0 0 4 861 11 209
  Vähennykset 0 0 0 0 -45 -20 131 -20 176
  Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 -46 -46
  Osuus osakkuusyhtiöiden
  tuloksesta
  0 0 1 162 0 0 0 1 162
  Osinko osakkusyhtiöiltä 0 0 -150 0 0 0 -150
  Hankintameno 31.12. 0 0 13 564 2 204 1 584 13 383 30 736
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 13 564 2 204 1 584 13 383 30 736
  Konserni 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
  osakkuus-
  yrityksiltä
  Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 0 0 6 406 2 204 1 685 24 349 34 644
  Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
  Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
  Osuus osakkuusyhtiöiden
  tuloksesta
  0 0 103 0 0 0 103
  Osinko osakkusyhtiöiltä 0 0 -305 0 0 0 -305
  Hankintameno 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
  Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 6 204 2 204 1 629 28 699 38 737
  Emoyhtiö 2015 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
  osakkuus-
  yrityksiltä
  Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
  Lisäykset 0 0 0 0 0 4 861 4 861
  Vähennykset -3 0 0 0 -44 -20 131 -20 179
  Hankintameno 31.12. 58 512 0 1 549 2 204 1 522 13 383 77 171
  Kirjanpitoarvo 31.12. 58 512 0 1 549 2 204 1 522 13 383 77 171
  Emoyhtiö 2014 Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet osakkuus-yrityksissä Saamiset
  osakkuus-
  yrityksiltä
  Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Kaikki yhteensä
  Hankintameno 1.1. 58 516 0 1 549 2 204 1 623 24 303 88 194
  Lisäykset 0 0 0 0 0 14 454 14 454
  Vähennykset 0 0 0 0 -56 -10 104 -10 160
  Hankintameno 31.12. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
  Kirjanpitoarvo 31.12. 58 516 0 1 549 2 204 1 567 28 653 92 489
  VR-Yhtymä Oy on antanut 2,2 M euron pääomanehtoisen lainan Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.
  Sijoitukset sisältävät yritysten ja valtion joukkovelkakirjalainoja:
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Jälleenhankintahinta 13 442 28 692 13 442 28 692
  Kirjanpitoarvo 13 383 28 653 13 383 28 653
  Erotus 59 39 59 39
  Konsernin ja emoyhtiön omistamat osakkeet
  KONSERNIYRITYKSET Konsernin omistusosuus-% Emoyhtiön omistusosuus-%
  Napapiirin Turistiauto Oy, Helsinki 100 100
  Oy Pohjolan Liikenne Ab, Helsinki 100 100
  Transpoint International (FI) Oy, Helsinki 100 100
  VR Track Oy, Helsinki 100 100
  OOO VR Transpoint, Venäjä 100 0
  Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, Helsinki 100 0
  PL Fleet Oy, Helsinki 100 0
  Transpoint International (EST) AS, Viro 100 0
  VR Track Estonia AS, Viro 100 0
  VR Track Sweden AB, Ruotsi 100 0
  ZAO ATV, Venäjä 100 0
  Avecra Oy, Helsinki 60 60
  Insinööritoimisto Arcus Oy, Turku 70 0
  Kokkolan Tavaraterminaali Oy, Kokkola 53,4 53,4
  Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Oulu 57,3 57,3
  OSAKKUUSYRITYKSET
  Freight One Scandinavia Oy, Helsinki 50 50
  Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd, Helsinki 50 50
  Oy Karelian Trains Ltd, Helsinki 50 50
  Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, Helsinki 35 35
  SeaRail Oy, Tampere 50 50
  Seinäjoen Linja-autoasemakiinteistö Oy, Seinäjoki 20,7 20,7
  Vainikkalan Vesi Oy, Lappeenranta 42,5 42,5
  Varkauden Keskusliikenneasemakiinteistö Oy, Varkaus 33,3 33,3
  Vossloh Cogifer Finland Oy, Kouvola 40 0
  Vossloh Rail Services Finland Oy, Salo 40 0