• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Toiminta tehostui monin tavoin

  • Uudet teknologiat, toimintamallit ja tietojärjestelmät tehostivat VR Transpointin toimintaa vuoden 2015 aikana.
  • Rautatielogistiikassa tehostumista tapahtui laajalla rintamalla.

  Rautatielogistiikassa junakoot kasvoivat, mikä toi tehokkuutta ja kustannussäästöjä, koska yhä suurempi määrä tavaraa kuljetettiin entistä vähemmillä junilla.

  Sähkövetureilla ajetun liikenteen osuus ylitti 70 prosentin tason. Sähkövedon osuuden kasvattaminen kuljetuksissa paransi energiatehokkuutta. Tavaraliikenteessä logistinen tehokkuus ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä.

  Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Ralli kattaa koko rautatielogistiikan prosessin kuljetusten suunnittelusta laskutukseen. Vuoden aikana otettiin käyttöön toimintaa virtaviivaistavan järjestelmän tilaus- ja laskutusosio ja valmisteltiin kuljetussuunnitteluosion käyttöönottoa.

  Uutta teknologiaa ratapihoille

  Vetureiden radio-ohjauksen laajentuminen toi tehokkuutta ja joustoa vaihtotöiden tekemiseen. Radio-ohjaustekniikka mahdollistaa vaihtotyöveturin käytön kauko-ohjaimella ratapihoilla ja tietyillä linjaosuuksilla.

  Ratapihoilla valmisteltiin siirtymistä nykyisestä radiojärjestelmästä viranomaisverkko Virveen ja Raili-puhelimien korvaamista uusilla laitteilla.

  Lisäksi ratapihoilla testattiin vuoden aikana uutta tablet-päätettä, jonka avulla vaihtotyönjohtaja saa tietoja saapuvasta junasta. Myös kotimaan maantielogistiikan autoihin asennetut tablet-tietokoneet paransivat autokuljetusten seurantaa ja tiedonvälitystä.

  Kotimaan maantielogistiikassa investoitiin suurempaan autokalustoon. Kaluston paino- ja mittamuutos mahdollisti suuremmat kuormakoot ja kasvatti kuljetuskapasiteettia. Tämä vähensi osaltaan kaluston tarvetta.