• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Siisteys

  • Junien ja asema-alueiden siisteyttä ja viihtyisyyttä kehitetään osana ympäristölupauksia.
  • Tavoitteena on, että vähintään 85 prosenttia asiakastutkimuksiin vastaavista asiakkaista on tyytyväisiä siisteyteen junissa ja asemilla.
  • Vuonna 2015 tyytyväisten osuus oli 83 prosenttia ja se nousi edellisvuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä.

  Junien matkustusosastojen ja asemien sisätilojen siisteys on jo ylittänyt tavoitteen. Asemien ulkoalueiden siisteyden, asemien viihtyisyyden ja junien WC-tilojen siisteyden osalta tavoite on vielä saavuttamatta. Haastavinta tavoitteen saavuttaminen on junien WC-tilojen siisteydessä.

  Uudistuva kalusto parantaa junien siisteyttä ja viihtyisyyttä. Vuoden aikana otettiin käyttöön 13 uutta kaksikerrosohjausvaunua ja 3 ravintolavaunua. Ohjausvaunussa yhdistyvät veturin ja matkustajavaunun ominaisuudet: toisessa päässä on ohjaamo, ja vaunun matkustamossa on noin 100 istumapaikkaa.

  Junat siivotaan perusteellisesti päivittäin varikoilla. Asemilla puhdistetaan vessat ja siivotaan roskat kääntymisaikojen puitteissa.

  Siisteys ja järjestys ovat tärkeitä työturvallisuuden näkökulmasta VR Groupin konepajoilla, varikoilla, työmailla ja terminaaleissa. Siisti työympäristö mahdollistaa tehokkaat ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Siisteys on myös yksi teema laatua parantavissa ja ylläpitävissä toimenpiteissä, kuten kaluston kunnossapidon Sujuva-laadunkehittämisohjelmassa.

  Asemat ja niiden läheiset alueet, kuten pysäköintipaikat, ovat monen eri tahon omistuksessa, mikä hankaloittaa kokonaisuuden hallintaa. Asemia ja niiden lähialueita omistavat VR Group, Liikennevirasto ja kaupungit. Matkustajalaiturialueista vastaa Liikennevirasto.