• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema 

  Vuosi 2015 oli VR-konsernille kokonaisuutena tyydyttävä liikevaihdon selvästä laskusta huolimatta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski edellisvuodesta kaikissa divisioonissa, voimakkaimmin matkustajaliikenteen kaukoliikenteessä. Liiketoiminnan tulos pystyttiin pitämään edellisvuoden tasolla sekä VR Transpointissa että VR Trackissa kustannustehokkuuden ansiosta. 

  Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa (1 367,2 milj. euroa vuonna 2014) ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2014 heikentää Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta 2014. 

  Konsernin liikevoitto oli 65,4 miljoonaa euroa (90,4 milj. euroa) ja tilikauden voitto 50,0 miljoonaa euroa (67,6 milj. euroa). Tilikauden liikevoittoon sisältyy omaisuuden myyntivoittoja, joiden vaikutus liikevoittoon oli 23,3 miljoonaa euroa (23,9 milj. euroa). Kertaluontoisista eristä puhdistettu operatiivinen liikevoitto heikkeni vuodesta 2014 lähinnä laskeneen liikevaihdon vuoksi.

  VR:n matkustajaliikenteen liikevaihto jäi alle edellisen vuoden toteuman. Liikevaihto oli 534,8 miljoonaa euroa (566,3 milj. euroa). Se laski vuoden aikana 5,6 prosenttia, johon sisältyy junaliikenteen liikevaihdon laskua 7,0 prosenttia ja linja-autoliikenteen laskua 2,3 prosenttia. Onnistuneiden myyntikampanjoiden ansiosta kotimaan kaukojunien matkustajamäärien alkuvuoden lasku pystyttiin pysäyttämään kesän aikana. Eniten laskua tapahtui Venäjän liikenteen matkustajamäärissä, lähes 20 prosenttia. Vuoden aikana julkistettiin tavoite hintojen laskemiseksi. Hinnan laskun mahdollistamiseksi aloitetun tehokkuusohjelman vaikutus näkyi jo loppuvuodesta kustannuksissa, vaikutus näkyy kuitenkin täysimääräisesti vasta vuonna 2017. Lähiliikenteen tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät selvästi jo vuoden 2015 tuloksessa. Samalla lähiliikenteen matkustajamäärät ovat kasvussa erityisesti Kehäradan valmistuttua. Matkustajaliikenteen tulos oli 9,9 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Matkustajaliikenteessä tehtiin 111,1 miljoonaa matkaa vuonna 2015, kasvua vuoteen 2014 verrattuna oli 3,7 prosenttia. Junaliikenteen matkat (76,0 miljoonaa matkaa) kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia, autoliikenteen matkat (35,2 miljoonaa matkaa) laskivat 1,2 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto nousi 4,9 prosenttia ja oli 34,4 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa).

  VR Transpointin kuljetukset koostuvat lähes kokonaan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden sekä metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineista ja tuotteista. VR Transpointin kokonaiskuljetukset vuonna 2015 laskivat 9,1 prosenttia edellisen vuoden tasosta ja olivat 38,4 miljoonaa tonnia (42,2 miljoonaa tonnia).

  VR Transpointin liikevaihto oli 380,5 miljoonaa euroa ja laski 12,6 prosenttia vuodesta 2014 (435,3 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja autoliikenteen liikevaihto 13,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Unkarin liiketoiminnot on huomioitu luvuissa kesäkuuhun 2015 asti). Rautatielogistiikan täsmällisyys säilyi hyvällä tasolla vuonna 2015 ja oli 93,1 prosenttia (93,2). Tavaraliikenteen täsmällisyystavoite oli 90 prosenttia 30 minuutin toleranssilla.

  VR Trackin liikevaihto laski 4,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 300,5 miljoonaa euroa (314,0 milj. euroa). Liikevaihto laski erityisesti rakentamisen liiketoiminnassa Suomessa, mutta kasvoi voimakkaasti Ruotsin kunnossapitoliiketoiminnassa. Lasku Suomessa johtui pääosin valtion radanpidon rahoituksen vähentymisestä sekä kiristyneestä kilpailusta. Ruotsin radanpidon rahoituksen kasvu myötävaikutti liikevaihdon kasvuun Ruotsissa. Liikevaihdon laskusta huolimatta VR Track pystyi pitämään tuloksensa vuoden 2014 tasolla.

  Konsernin rahoitusasema säilyi vahvana koko tilikauden. Likvidit varat olivat vuoden lopussa 304,2 miljoonaa euroa (331,0 milj. euroa). Likvidit varat keskimäärin vuoden aikana olivat 246,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä VR-Yhtymällä ei ollut liikkeelle laskettuja yritystodistuksia.

  Vuodelta 2014 konserni maksoi osinkoja Suomen valtiolle 100 miljoonaa euroa. Lisäksi annettiin Finrail Oy:n koko osakekanta osinkoina.

  Liitetietojen kohdassa [23] on esitetty muut tunnusluvut.