• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Henkilöstö

  VR-konsernin henkilöstön määrä väheni edelleen vuonna 2015. Vähennystä oli 1 074 henkilötyövuotta ja henkilöstön määrä oli keskimäärin 8 615.

  Muutosturvaa toteutetaan edelleen konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 427 henkilöä.

  Syksyllä toteutetun henkilöstötutkimuksen vastausaktiivisuus oli 73 prosenttia (71 % v. 2014). Tutkimukseen osallistui henkilöstö niin Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa kuin Venäjällä. Konsernin esimiesindeksi (3,72) nousi hieman edellisvuodesta (3,64). Henkilöstötutkimuksen konsernitason kokonaistulos oli 3,43 (3,42 v. 2014).

  Henkilöstötunnuslukuja 2013-2015

  2015 2014 2013
  Henkilötyövuodet keskimäärin 8 615 9 689 10 234
  Muutos -11,1 -5,3 -7,6
  Palkkasumma, miljoona euroa 396,0 445,1 460,9
  Vakituisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 97,6 98,4 97,4
  Määräaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 2,4 1,6 2,6
  Kokoaikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 94,8 96,4 96,0
  Osa-aikaisia konsernin henkilöstöstä (keskimäärin), % 5,2 3,6 4,0
  Henkilöstön keski-ikä, vuotta 44,5 44,9 45,0
  Palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika vuosina 16 18 19
  Miehiä henkilöstöstä, % 82,4 82,4 82,4
  Naisia henkilöstöstä, % 17,6 17,6 17,6
  Kehityskeskustelujen kattavuus, % 80,0 73,0 78,0
  Sairauspoissaolot säännöllisestä työajasta laskettuna, % 5,0 5,4 5,3
  Konsernin tapaturmataajuus (kaikkien työtapaturmien
  määrä/miljoonaa työtuntia kohti)
  15,3  18,9  19,1
  Rekrytoinnit yhteensä, henkilöä* 670 683 718

  *) Vaihtuvuutta kuvaavissa luvuissa on vuodesta 2015 lähtien mukana sekä vakituiset että määräaikaiset työntekijät, aikaisemmin vain vakituiset.

  Vuoden 2015 pääteemoja HR-toiminnossa olivat liiketoimintojen tukeminen erityisesti henkilöstörakenteen muutoksissa sekä vuorovaikutuksen lisääminen henkilöstön ja johdon välillä eri keinoin. Vuorovaikutusta edistetään uudistetun konsernin intranetin Verstaan, samoin kuin yhteisöpalvelu Yammerin ja toimitusjohtajan henkilöstölle pitämien kyselytuntien avulla. Tehokkaammalla työkykyjohtamisella ja hyvinvointitoiminnalla saavutettiin myös merkittäviä säästöjä työkyvyttömyys-, sairauspoissaolo- ja työterveyskustannuksissa.