• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • 17 Oma pääoma (1 000 €)
  Konserni Emoyhtiö
  2015 2014 2015 2014
  Sidottu oma pääoma
  Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
  Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
  Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
  Vapaa oma pääoma
  Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 631 060 593 412 266 950 270 469
  Osingonjako -100 003 -30 000 -100 003 -30 000
  Muuntoerot 122 72 0 0
  Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 531 179 563 484 166 947 240 469
  Tilikauden voitto 50 041 67 576 32 056 26 482
  Vapaa oma pääoma yhteensä 581 220 631 060 199 003 266 950
  Oma pääoma yhteensä 1 477 041 1 526 882 1 094 770 1 162 717
  Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
  Emoyhtiö
  2015 2014
  Voitto edellisiltä tilikausilta 166 947 240 469
  Tilikauden voitto 32 056 26 482
  Yhteensä 199 003 266 950