• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Investoinnit ja kalustohankinnat

  Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2015 olivat 119,8 miljoonaa euroa (169,0 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 29,8 miljoonaa euroa. Investoinnit junakalustoon olivat 70,6 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). IT-investointeja oli 15,5 miljoonaa euroa (21,2 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 17,6 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa).

  Tärkeimmät investointikohteet olivat matkustajaliikenteen uudet ohjaus- ja makuuvaunut sekä VR Transpointin kalusto. Uusien sähkövetureiden vaikutus vuoden 2015 investointeihin oli vielä melko pieni, mutta sen vaikutus kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Muut investointimenot olivat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.