• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Turvallisuus liiketoiminnassa

  • Turvallisuus tarkoittaa vastuuta matkustajien, asiakkaiden kuljetusten, oman henkilöstön ja ympäristön turvallisuudesta.

  VR Groupin turvallisuustoiminta tukee liiketoimintaa ja varmistaa strategian toteutumisen esimerkiksi riskiarviointeihin pohjaavilla yhtenäisillä turvallisuutta edistävillä toimintamalleilla. Liiketoimintaa tukevat kiinteästi kaikki turvallisuuslajit: liikenneturvallisuus, työturvallisuus, yritysturvallisuus ja tietoturvallisuus.

  Turvallinen Kehärata

  Kehärata avattiin liikenteelle 1. heinäkuuta. Kehäradalla on Suomen pisin matkustajaliikenteen käytössä oleva rautatietunneli, mikä edellyttää erikoisosaamista mahdollisissa poikkeustilanteissa. Kehäradalla työskentelevä junahenkilöstö koulutettiin kokonaisuudessaan vuosien 2014−2015 vaihteessa. Vuoden 2015 aikana tunnelissa pidettiin kaksi pelastusharjoitusta. Harjoituksissa oli mukana radan omistaja Liikennevirasto ja pelastusviranomaisia.

  Työturvallisuuden teemavuosi

  Henkilöstötyytyväisyyskyselyn arvio työturvallisuudesta huolehtimisesta oli vuonna 2015 yksi parhaiten kehittyneistä kohdista. Siitäkin huolimatta, että työturvallisuustulokset ovat aina olleet hyvällä tasolla.
  Liiketoimintojen johto seuraa vahvasti työturvallisuuden kehitystä. Eri yksiköiden välillä tapahtuu hyvien käytäntöjen jakamista sekä auditointeja oppien jakamiseksi.

  Selkeämpi toimintamalli – vielä paremmat tulokset vuonna 2016

  VR Groupin turvallisuustoimintaa selkeytettiin vuoden 2015 aikana. Turvallisuusasiat luokiteltiin turvallisuuslajeihin, joille kaikille määrättiin selkeästi niistä vastuussa olevat henkilöt. Toimintamallin muutos tulee näkymään tiiviimpänä ja tehokkaampana yhteistyönä liiketoimintojen kanssa.

  Työ itsenäisen turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi jatkuu yhdessä liiketoimintojen kanssa. Työssä käytetään apuna Pääjohtaja H. Roosin säätiön 60-vuotisjuhlavuodekseen tilaaman turvallisuusasennekyselyn tuloksia. Tutkimuksen aineisto kerättiin VR Groupin koko henkilöstölle osoitetun kyselyn sekä eri asemassa ja eri puolilla Suomea olevien työntekijöiden haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen muodossa. Tulokset luovutettiin ja ne analysoitiin vuoden 2015 aikana, konkreettisiin kehitystoimenpiteisiin ryhdytään vuoden 2016 aikana.

  Turvallisuuskulttuurin kehittymiseen liittyy kattavasti vuonna 2016 esillä oleva inhimillinen tekijä turvallisuudessa. Aihe nostetaan tiiviisti osaksi poikkeamien tutkintaa. Yleisesti tavoitteena on tietoisuuden kasvattaminen henkilöstön keskuudessa.