• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Entistä energiatehokkaampaa junaliikennettä

  VR Group käynnisti laajan energiatehokkuushankkeen junaliikenteen energiatehokkuuden, taloudellisuuden ja täsmällisyyden parantamiseksi. Hanke sisältää sähkökaluston energiamittareiden, taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmän ja energiatehokkuuden johtamisjärjestelmän käyttöönoton. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 6−8 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

  VR Groupin Suomessa kuluttamasta energiasta kolme neljäsosaa kuluu junaliikenteessä. Energiatehokkuushankkeen tavoitteena on vähentää 8 prosenttia junien vetämiseen käytetystä energiasta.

  Taloudellisen ajotavan ohjausjärjestelmä (DAS) tuo veturinkuljettajan päätelaitteeseen tietoa sujuvasta ajotavasta ja junaradan tapahtumista. Järjestelmä avustaa veturinkuljettajaa ajamaan junaa mahdollisimman tasaisesti ja liikennettä ennakoiden, ilman turhia jarrutuksia, pysähdyksiä ja kiihdytyksiä.

  Sähkövetokaluston energiamittareilla kerätään tietoa junien energiankulutuksesta. Mittauksen perusteella energiankulutusta voidaan analysoida tarkemmin ja sen avulla pystytään kehittämään monipuolisesti junaliikenteen energiatehokkuutta.

  Energiatehokkuuden johtamisjärjestelmä parantaa junareittien aikataulusuunnittelua tarjoamalla suunnittelijoille työkaluja toteutuneiden matka-aikojen seuraamiseen. Järjestelmän avulla voidaan tarkemmin suunnitella rataosuudella kuluva matka-aika ja olosuhteiden mukainen ajotapa, jotta ajo tapahtuisi mahdollisimman energiatehokkaasti.