• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • VR-Yhtymä Oy:n hallitus 2015

  Hallituksen puheenjohtaja:

  Hannu Syrjänen, s. 1951, oikeustieteen kandidaatti, ekonomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja mm.: Orion Oyj, Lehtipiste Oy ja Suomen Messut Osuuskunta. Hallituksen jäsen mm.: Realia Group Oy ja John Nurmisen Säätiö. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja 19.4.2011 alkaen.

  Hallituksen varapuheenjohtaja:

  Heikki Allonen, s. 1954, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Patria Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana Fiskars Oyj:ssä ja SRV Yhtiöt Oyj:ssä. Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, Millog Oy ja Nammo AS. Hallituksen jäsen: Detection Technology Oyj. Lisäksi Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

  Varsinaiset jäsenet:

  Riku Aalto, s. 1965, hallintotieteiden maisteri, puheenjohtaja, Metallityöväen liitto ry. Työskennellyt aikaisemmin mm. Metallityöväen liitto ry:n talouspäällikkönä. Hallituksen puheenjohtaja: VVO-yhtymä Oyj. Hallituksen jäsen mm.: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Hallintoneuvoston jäsen: Työttömyysvakuutusrahasto. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 19.4.2011 alkaen.

  Jarmo Kilpelä, s. 1957, kauppatieteiden maisteri, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin finanssineuvoksena valtiovarainministeriössä, hallinto- ja talousvastaavana Valtion vakuusrahastossa, tutkijana Suomen Pankissa sekä osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä ja yritystutkijana Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa. Hallituksen puheenjohtaja: Governia Oy ja Gasonia Oy. Hallituksen jäsen: Altia Oyj. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Roberto Lencioni, s. 1961, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja, Oy Gard (Baltic) Ab. Työskennellyt aikaisemmin mm. johtotehtävissä Oy Baltic Protection Ab:ssä, toimitusjohtajana Oy Baltic Insurance Brokers Ab:ssä, myyntipäällikkönä Aspocomp Oy:ssä ja lakimiehenä Aspoyhtymässä. Hallituksen varapuheenjohtaja Aspo Oyj:ssä, Aspo Oyj:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010 ja Aspo Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1999. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen.

  Liisa Rohweder, s. 1960, kauppatieteiden tohtori, pääsihteeri WWF Suomi. Työskennellyt aikaisemmin mm. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yliopettajana, Neste Oy:n energiataloustutkijana ja petrokemikaalien logistiikkaosaston päällikkönä. Hallituksen jäsen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi WWF:n Baltic, Living Himalayas ja Global Arctic Programme –suojeluohjelmien ohjausryhmien jäsen sekä kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean puheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 20.3.2013 alkaen.

  Tuija Soanjärvi, s. 1955, kauppatieteiden maisteri. Työskennellyt aikaisemmin mm. Itella Oyj:n, Elisa Oyj:n ja TietoEnator Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hallituksen jäsen: Basware Oyj, Nixu Oyj, Affecto Oyj, Metsähallitus, Silta Group Oy ja Silta Oy. Lisäksi Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 28.3.2012 alkaen.

  Maija Strandberg, s. 1969, kauppatieteiden maisteri, talousjohtaja (sellu- ja energialiiketoiminta), Valmet Oyj. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana ALSO Nordic Holding ja ALSO Finland Oy:ssä, sekä talousjohtajana Metso Paper Oy:ssä, GNT Holding Oy:ssä ja John Deere Forestry Group Europessa. Hallituksen jäsen: Dustin Group Ab, Danske Bank Oyj ja FinnSonic Oy. VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsen 15.5.2014 alkaen.

  Lisäksi vuonna 2015 hallitukseen kuului 15.4.2015 asti varapuheenjohtaja Christer Granskog ja varsinaisena jäsenenä Antti Mäkelä.

  Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun ottamatta Jarmo Kilpelää, joka edustaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Hallituksen jäsenet eivät omista VR-Yhtymä Oy:n tai sen konserniyhtiöiden osakkeita.

  Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2015 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 98 prosenttia.

  Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

  Nimi Hallituksen kokoukset,
  osallistuminen
  Puheenjohtaja
  Hannu Syrjänen 15/15
  Varapuheenjohtaja
  Heikki Allonen
  (Hallituksen varapuheenjohtaja 15.4.2015 alkaen)
  11/11
  Christer Granskog
  (Hallituksen varapuheenjohtaja 15.4.2015 asti)
  4/4
  Jäsenet
  Riku Aalto 14/15
  Jarmo Kilpelä 15/15
  Roberto Lencioni
  (Hallituksen jäsen 15.4.2015 alkaen)
  11/11
  Antti Mäkelä
  (Hallituksen jäsen 15.4.2015 asti)
  4/4
  Liisa Rohweder 15/15
  Tuija Soanjärvi 15/15
  Maija Strandberg 13/15

  Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

  Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2015 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päättämät palkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja 54 750 EUR/v
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 25 800 EUR/v
  • Hallituksen jäsen 22 800 EUR/v

  Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona sekä hallituksen että valiokunnan kokouksesta 600 EUR/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna 2015 yhteensä 318 750 euroa.

  Alla olevasta taulukosta käy ilmi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2015.

  Nimi Palkkiot yhteensä
  Puheenjohtaja
  Hannu Syrjänen 68 550 €
  Varapuheenjohtaja
  Heikki Allonen
  (Hallituksen varapuheenjohtaja
  15.4.2015 alkaen)
  25 000 €
  Christer Granskog
  (Hallituksen varapuheenjohtaja
  15.4.2015 asti)
  14 600 €
  Jäsenet
  Riku Aalto 34 200 €
  Jarmo Kilpelä 36 600 €
  Roberto Lencioni
  (Hallituksen jäsen
  15.4.2015 alkaen)
  21 200 €
  Antti Mäkelä
  (Hallituksen jäsen
  15.4.2015 asti)
  13 000 €
  Liisa Rohweder 36 600 €
  Tuija Soanjärvi 34 800 €
  Maija Strandberg 34 200 €