VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston lausunto

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt yhtiön tilikaudelta 1.1.−31.12.2015 laaditun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen.

Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että tilinpäätöksen osoittaman voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että sen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita on noudatettu ja että hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2016

Ville Tavio
puheenjohtaja
  Timo Korhonen
varapuheenjohtaja
  Touko Aalto
Thomas Blomqvist   Lauri Ihalainen   Elsi Katainen
Kai Mykkänen   Outi Mäkelä   Arto Pirttilahti
Riikka Slunga-Poutsalo   Katja Taimela   Erkki Virtanen