• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallinto

  VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion omistama osakeyhtiö.

  Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-Yhtymä Oy:n toimiala on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu siihen liittyvä sekä sitä tukeva palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja osakkuusyritysten kautta.

  Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

  VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä linja-autoilla. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on mainittu hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

  Hallintoneuvosto ikäjakauma
  Alkuvuosi Lukumäärä %
  30-50 5 42
  Yli 50 7 58
  Loppuvuosi Lukumäärä %
  30-50 8 67
  Yli 50 4 33
  Hallintoneuvosto sukupuolijakauma
  Alkuvuosi Lukumäärä %
  Mies 6 50
  Nainen 6 50
  Loppuvuosi Lukumäärä %
  Mies 8 67
  Nainen 4 33
  Hallituksen ikäjakauma
  Lukumäärä %
  30-50 2 20
  Yli 50 8 80
  Hallituksen sukupuolijakauma
  Lukumäärä %
  Mies 7 70
  Nainen 3 30
  Konsernin johtoryhmä ikäjakauma
  Lukumäärä %
  30-50 8 80
  Yli 50 2 20
  Lukumäärä %
  30-50 8 67
  Yli 50 4 33
  Konsernin johtoryhmä sukupuolijakauma
  Lukumäärä %
  Mies 7 70
  Nainen 3 30