Hallinto

VR-konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, joka on liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluva, Suomen valtion omistama osakeyhtiö.

Omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. VR-Yhtymä Oy:n toimiala on rautatieliikenteen ja autoliikenteen harjoittaminen ja muu siihen liittyvä sekä sitä tukeva palvelutoiminta joko välittömästi tai tytär- ja osakkuusyritysten kautta.

Rataverkon omistus ja hallinnointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön alaiselle Liikennevirastolle. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

VR-konsernin suurin tytäryhtiö on ratojen kunnossapito- ja rakentamistoimintaa harjoittava VR Track Oy. VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä linja-autoilla. VR-konserniin kuuluvat muut yhtiöt on mainittu hallituksen toimintakertomuksen liitteessä.

Hallintoneuvosto ikäjakauma
Alkuvuosi Lukumäärä %
30-50 5 42
Yli 50 7 58
Loppuvuosi Lukumäärä %
30-50 8 67
Yli 50 4 33
Hallintoneuvosto sukupuolijakauma
Alkuvuosi Lukumäärä %
Mies 6 50
Nainen 6 50
Loppuvuosi Lukumäärä %
Mies 8 67
Nainen 4 33
Hallituksen ikäjakauma
Lukumäärä %
30-50 2 20
Yli 50 8 80
Hallituksen sukupuolijakauma
Lukumäärä %
Mies 7 70
Nainen 3 30
Konsernin johtoryhmä ikäjakauma
Lukumäärä %
30-50 8 80
Yli 50 2 20
Lukumäärä %
30-50 8 67
Yli 50 4 33
Konsernin johtoryhmä sukupuolijakauma
Lukumäärä %
Mies 7 70
Nainen 3 30