• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

  Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

  Hallintoneuvoston tehtävä on:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
  • käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat:

  Puheenjohtaja:

  Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

  Jäsenet:

  Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

  Pertti Hemmilä, s. 1955, entinen kansanedustaja

  Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

  Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

  Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, entinen kansanedustaja

  Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri

  Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

  Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

  Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

  Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

  Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen

  VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 30.10.2015 pitämässään kokouksessa hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien:

  Puheenjohtaja:

  Ville Tavio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja

  Jäsenet:

  Touko Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja

  Thomas Blomqvist, s. 1965, maanviljelijä, yrittäjä, kansanedustaja

  Lauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja

  Elsi Katainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja

  Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

  Kai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja

  Outi Mäkelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja

  Arto Pirttilahti, s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja

  Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

  Katja Tammela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

  Erkki Virtanen, s. 1952, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, entinen kansanedustaja

  Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2015:

  Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto

  Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL

  Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava

  Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto (23.4.2015 saakka Seppo Juselius)

  Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto

  Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa.

  Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päätöksellä ovat:

  Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

  Vuonna 2015 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 700 euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

  Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.