Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

Yhtiön hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL, Veturimiesten liitto, Rautatiealan Teknisten Liitto, Rautatievirkamiesliitto ja VR Akava. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävä on:

  • valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja sitä, että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan
  • antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
  • antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
  • käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat:

Puheenjohtaja:

Kari Rajamäki, s. 1948, hallintotieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Jäsenet:

Christina Gestrin, s. 1967, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Pertti Hemmilä, s. 1955, entinen kansanedustaja

Inkeri Kerola, s. 1957, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Merja Kuusisto, s. 1954, erikoissairaanhoitaja, kauppateknikko, entinen kansanedustaja

Asmo Maanselkä, s. 1981, kauppatieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri

Aino-Kaisa Pekonen, s. 1979, lähihoitaja, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Oras Tynkkynen, s. 1977, yhteiskuntatieteiden maisteri, entinen kansanedustaja

Raija Vahasalo, s. 1961, kasvatustieteen maisteri, entinen kansanedustaja

Raimo Vistbacka, s. 1945, OTK, varatuomari, entinen kansanedustaja, eläkeläinen

VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 30.10.2015 pitämässään kokouksessa hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien:

Puheenjohtaja:

Ville Tavio, s. 1984, lakimies, yrittäjä, kansanedustaja

Jäsenet:

Touko Aalto, s. 1984, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustaja

Thomas Blomqvist, s. 1965, maanviljelijä, yrittäjä, kansanedustaja

Lauri Ihalainen, s. 1947, kansanedustaja

Elsi Katainen, s. 1966, maatalousyrittäjä, kansanedustaja

Timo V. Korhonen, s. 1959, agrologi, kansanedustaja

Kai Mykkänen, s. 1979, valtiotieteiden maisteri, ekonomisti, kansanedustaja

Outi Mäkelä, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja

Arto Pirttilahti, s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja

Riikka Slunga-Poutsalo, s. 1971, yrittäjä, puoluesihteeri

Katja Tammela, s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

Erkki Virtanen, s. 1952, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, entinen kansanedustaja

Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2015:

Puheenjohtaja Risto Elonen, Veturimiesten liitto

Puheenjohtaja Vesa Mauriala, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL

Puheenjohtaja Veijo Sundqvist, VR Akava

Puheenjohtaja Kari Vähäuski, Rautatievirkamiesliitto (23.4.2015 saakka Seppo Juselius)

Puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatiealan Teknisten liitto

Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä kahdeksan (8) kertaa.

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 päätöksellä ovat:

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Vuonna 2015 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina kaikkiaan 53 700 euroa. Summassa ovat mukana hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille maksetut palkkiot.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.