• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Johto ja tilintarkastus 

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2015 VR-Yhtymä Oy:n hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen. Yhtiökokousta seuranneessa hallituksen kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Heikki Allonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Riku Aalto, Jarmo Kilpelä, Liisa Rohweder, Tuija Soanjärvi ja Maija Strandberg. Uusiksi jäseniksi valittiin Heikki Allonen ja Roberto Lencioni.

  Lisäksi hallitukseen kuului 15.4.2015 asti varapuheenjohtaja Christer Granskog ja varsinaisena jäsenenä Antti Mäkelä. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja kokousten läsnäoloprosentti oli 98.

  Hallitus valitsi 23.4.2015 henkilöstövaliokunnan jäseniksi Hannu Syrjäsen (pj.), Heikki Allosen, Liisa Rohwederin ja Jarmo Kilpelän. Vuonna 2015 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia. Hallitus valitsi 23.4.2015 tarkastusvaliokunnan jäseniksi Maija Strandbergin (pj.), Riku Aallon, Roberto Lencionin ja Tuija Soanjärven. Vuonna 2015 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 96 prosenttia.

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet 30.10.2015 saakka olivat Kari Rajamäki (pj.), Christina Gestrin, Pertti Hemmilä, Inkeri Kerola, Timo V. Korhonen, Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä, Aino-Kaisa Pekonen, Riikka Slunga-Poutsalo, Oras Tynkkynen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. VR-Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 30.10.2015 hallintoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi 30.10.2015 lukien Ville Tavion (pj.), Touko Aallon, Thomas Blomqvistin, Lauri Ihalaisen, Elsi Kataisen, Timo V. Korhosen, Kai Mykkäsen, Outi Mäkelän, Arto Pirttilahden, Riikka Slunga-Poutsalon, Katja Taimelan ja Erkki Virtasen. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kahdeksan kertaa.

  VR-Yhtymä Oy:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Henkilöstöjärjestöjen edustajina ovat toimineet Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:n puheenjohtaja Vesa Mauriala, Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen, Rautatiealan Teknisten Liiton puheenjohtaja Johanna Wäre, Rautatievirkamiesliiton puheenjohtaja Kari Vähäuski, (23.4.2015 saakka Seppo Juselius) ja VR Akavan puheenjohtaja Veijo Sundqvist.

  Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.