• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hyvää kehitystä turvallisuudessa

  • Hyvä turvallisuuskehitys jatkui VR Transpointissa myös vuonna 2015.
  • Turvallisuutta koskevat tavoitteet saavutettiin.

  Työ- ja junaturvallisuutta kehitetään jatkuvasti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta. Painopiste on ennakoivassa turvallisuustyössä.

  VR Transpoint saavutti vuodelle 2015 asetetut turvallisuustavoitteet. Työtapaturmataajuudessa tapahtui myönteistä kehitystä koko liiketoiminnassa. Tavaravaunujen järjestelytöihin liittyvät vaihtotyöpoikkeamat vähenivät rautatielogistiikassa.

  Ratapihojen työolosuhteisiin kiinnitettiin vuoden aikana paljon huomiota. Yhteistyötä tiivistettiin raiteistonhaltijoiden, rataisännöitsijöiden ja kunnossapitäjien kanssa.

  Kesällä otettiin käyttöön suojakypärät ratapihoilla ja vaihtotöissä. VR Transpoint investoi myös kaluston käyttöturvallisuuteen: uusien kaiteiden ja astinten myötä rautatielogistiikan vaunut ovat aiempaa turvallisempia.

  Syksyllä 2015 toteutetusta henkilötutkimuksesta ilmenee, että henkilöstön mielestä työturvallisuudesta huolehditaan hyvin.

  Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

  Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä turvallisuuden kehittämiseksi. Usean asiakkaan kanssa sovittiin yhteistyönä tehtävistä raide- ja tieliikenteen sekä kuormaus- ja purkutoiminnan riskikartoituksista.

  Maantielogistiikassa koulutettiin sopimusliikennöitsijöitä ja heidän kuljettajiaan kuljetusalan muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Koulutukset tukivat ammattitaidon ylläpitoa ja kehitystä sekä turvallista työskentelyä. Myös rautatieturvallisuustehtävissä toimiville järjestettiin koulutukset suunnitellusti.

  VR Transpoint kehitti tapaturmien tutkintaa ja selkeytti turvallisuuden johtamista vuoden aikana. Myös turvallisuuden seuranta oli aiempaa kattavampaa. Auditointien avulla kehitettiin turvallisuuskäytäntöjä ja -johtamista. Teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista haettiin parhaita käytäntöjä turvallisuuden parantamiseksi.

  Liiketoimintayksiköissä pidettiin yhteensä noin 670 turvallisuustuokioita, joissa käsiteltiin ajankohtaisia turvallisuusasioita. Tuokioiden määrä ylitti niille asetetun tavoitteen, ja niiden sisältöä kehitettiin. Turvallisuustietoutta lisäsivät myös rautatielogistiikan turvallisuuskampanjat ja -kilpailut.