• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Hallituksen esitys voittovarojen käsittelystä

  Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 199,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 32,1 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta 100 miljoonaa euroa.