Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

 • Vuosiraportti 2015
  • VR Group
   • Toimitusjohtajan katsaus
   • Avainluvut
   • Toimintaympäristö
    • Toimintaympäristön kuvaus
   • Strategia, arvot ja visio
   • VR Group yrityksenä
   • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
   • Vuosiraportin kuvaus
  • Liiketoiminta
   • VR
    • Kaukoliikenne
     • Hyvityspyynnöt, palautteet ja korvaushakemukset
    • Lähiliikenne valmistautui uuteen sopimuskauteen
    • Avecra
    • Pohjolan Liikenne
   • VR Transpoint
    • Kokonaisratkaisuja kuljetuksesta varastointiin
    • Hyvää kehitystä turvallisuudessa
    • Toiminta tehostui monin tavoin
    • Biotaloudesta uutta kasvua raiteille
    • Asiakastyytyväisyys etusijalla
   • VR Track
    • Kehitysohjelma strategian vauhdittajana
    • Luotettava infra-alan allianssikumppani
    • Tavoitteena kasvaa Pohjoismaissa
    • Tulevaisuudennäkymät
  • Vastuullisuus
   • Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
    • Olennaisuusanalyysi
    • Sidosryhmätaulukko
   • Turvallisuus
    • Turvallisuus liiketoiminnassa
    • Turvallisuusjohtaminen
    • Työturvallisuus lukuina vuonna 2015
    • Case: Ylinopeus johti vaaratilanteeseen
   • Asiakaslähtöisyys
    • Asiakaslähtöisyys liiketoiminnassamme
    • Asiakkuuden johtaminen
   • Henkilöstöstä huolehtiminen
    • Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
    • Henkilöstöjohtaminen
    • Case Kunnossapidon Sujuva tuottaa tuloksia
   • Ympäristö
    • Energiatehokkuus
    • Päästöt
    • Jätteet ja kierrätys
    • Maaperä ja maisema
    • Siisteys
    • Ympäristöjohtaminen
    • Case: Junaliikenteen energiatehokkuus
   • Vastuullinen hankinta
    • Toimittajaverkoston hallinta
    • Hankintojen johtaminen
   • GRI-indeksi
  • Hallinto
   • Hallintoneuvoston toiminta
   • Hallituksen toiminta
    • VR-Yhtymän hallitus
    • Hallituksen valiokunnat
   • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
    • VR-Yhtymän johtoryhmä 2015
   • Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
   • Taloudellinen raportointi
    • Riskienhallinta
    • Tilintarkastus
  • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
   • Hallituksen toimintakertomus
    • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
    • Palkitseminen
    • Johto ja tilintarkastus
    • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
    • Alkaneen vuoden näkymät
    • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
    • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
    • Oma pääoma
    • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
    • Investoinnit ja kalustohankinnat
    • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
    • Turvallisuus
    • Ympäristö
    • Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
    • Henkilöstö
   • Konsernin tuloslaskelma
   • Konsernin tase
   • Konsernin rahoituslaskelma
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahoituslaskelma
   • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Tilinpäätöksen liitteet
    • Liite 1-4
    • Liitteet 5-6
    • Liitteet 7-11
    • Liite 12
    • Liite 13
    • Liitteet 14-16
    • Liite 17
    • Liite 18
    • Liitteet 19-21
    • Liitteet 22-23
   • Tilintarkastuskertomus
   • Hallintoneuvoston lausunto
  • Vastuullisuus
   • Ympäristö
   • Kiertotalous
   • Turvallisuus
   • Asiakaskokemus
   • Työntekijäkokemus

Muodostetaan pdf:ää 0%

Ole hyvä ja odota.

Keskeytä

Valmis

PDF valmis.

Virhe

On tapahtunut virhe

Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

Peruuta