• Tapahtumia aikajanalla
 • Kupittaa–Turku-ratahanke
 • Dr19-veturi
 • Hankinta
 • Sijoittajalle
 • Lataa valitut sivut PDF-tiedostona

  • Vuosiraportti 2015
   • VR Group
    • Toimitusjohtajan katsaus
    • Avainluvut
    • Toimintaympäristö
     • Toimintaympäristön kuvaus
    • Strategia, arvot ja visio
    • VR Group yrityksenä
    • Sidosryhmät ja jäsenyydet järjestöissä
    • Vuosiraportin kuvaus
   • Liiketoiminta
    • VR
     • Kaukoliikenne
      • Hyvityspyynnöt, palautteet ja korvaushakemukset
     • Lähiliikenne valmistautui uuteen sopimuskauteen
     • Avecra
     • Pohjolan Liikenne
    • VR Transpoint
     • Kokonaisratkaisuja kuljetuksesta varastointiin
     • Hyvää kehitystä turvallisuudessa
     • Toiminta tehostui monin tavoin
     • Biotaloudesta uutta kasvua raiteille
     • Asiakastyytyväisyys etusijalla
    • VR Track
     • Kehitysohjelma strategian vauhdittajana
     • Luotettava infra-alan allianssikumppani
     • Tavoitteena kasvaa Pohjoismaissa
     • Tulevaisuudennäkymät
   • Vastuullisuus
    • Raportointiperiaatteet ja vastuullisuuden johtaminen
     • Olennaisuusanalyysi
     • Sidosryhmätaulukko
    • Turvallisuus
     • Turvallisuus liiketoiminnassa
     • Turvallisuusjohtaminen
     • Työturvallisuus lukuina vuonna 2015
     • Case: Ylinopeus johti vaaratilanteeseen
    • Asiakaslähtöisyys
     • Asiakaslähtöisyys liiketoiminnassamme
     • Asiakkuuden johtaminen
    • Henkilöstöstä huolehtiminen
     • Vuorovaikutus ja palkitseminen työyhteisössä
     • Henkilöstöjohtaminen
     • Case Kunnossapidon Sujuva tuottaa tuloksia
    • Ympäristö
     • Energiatehokkuus
     • Päästöt
     • Jätteet ja kierrätys
     • Maaperä ja maisema
     • Siisteys
     • Ympäristöjohtaminen
     • Case: Junaliikenteen energiatehokkuus
    • Vastuullinen hankinta
     • Toimittajaverkoston hallinta
     • Hankintojen johtaminen
    • GRI-indeksi
   • Hallinto
    • Hallintoneuvoston toiminta
    • Hallituksen toiminta
     • VR-Yhtymän hallitus
     • Hallituksen valiokunnat
    • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
     • VR-Yhtymän johtoryhmä 2015
    • Palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
    • Taloudellinen raportointi
     • Riskienhallinta
     • Tilintarkastus
   • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
    • Hallituksen toimintakertomus
     • Markkinatilanne ja toimintaympäristö
     • Palkitseminen
     • Johto ja tilintarkastus
     • Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
     • Alkaneen vuoden näkymät
     • Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
     • Konsernin liikevaihto, tulos ja rahoitusasema
     • Oma pääoma
     • Olennaiset tapahtumat tilikaudella
     • Investoinnit ja kalustohankinnat
     • Konsernirakenteen muutokset ja kiinteistöjärjestelyt
     • Turvallisuus
     • Ympäristö
     • Riskeistä ja epävarmuustekijöistä
     • Henkilöstö
    • Konsernin tuloslaskelma
    • Konsernin tase
    • Konsernin rahoituslaskelma
    • Emoyhtiön tuloslaskelma
    • Emoyhtiön tase
    • Emoyhtiön rahoituslaskelma
    • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
    • Tilinpäätöksen liitteet
     • Liite 1-4
     • Liitteet 5-6
     • Liitteet 7-11
     • Liite 12
     • Liite 13
     • Liitteet 14-16
     • Liite 17
     • Liite 18
     • Liitteet 19-21
     • Liitteet 22-23
    • Tilintarkastuskertomus
    • Hallintoneuvoston lausunto
   • Vastuullisuus
    • Ympäristö
    • Kiertotalous
    • Turvallisuus
    • Asiakaskokemus
    • Työntekijäkokemus
    • Hankinta
     • Tapahtumia aikajanalla
      • Kupittaa–Turku-ratahanke
      • Dr19-veturi
    • Sijoittajalle
     • Vihreä rahoitus
     • Luottoluokitus

  Muodostetaan pdf:ää 0%

  Ole hyvä ja odota.

  Keskeytä

  Valmis

  PDF valmis.

  Virhe

  On tapahtunut virhe

  Jaa tämä keräilykori sähköpostitse.

  Peruuta