• Hallintoneuvosto
 • Riskienhallinta
 • Sisäpiirihallinto
 • Tilintarkastus
 • Sisäinen tarkastus
 • Palkitseminen
 • Yhtiöjärjestys
 • VR Kaupunkiliikenne
 • Kiinteistöt
 • Dr19-veturi
 • Tapahtumia aikajanalla
 • Hankinta
 • Konduktööriksi
 • Sijoittajalle
 • Kokonaisratkaisuja kuljetuksista varastointiin

  • VR Transpoint investoi uuteen terminaaliin Riihimäellä.
  • Kouvolan Cargo East Terminalin asiakaskunta laajeni vuoden aikana.

  VR Transpoint tarjoaa juna- ja autokuljetusten lisäksi esimerkiksi varastointipalveluita, kuljetusten suunnittelua sekä kuormien käsittelyä.

  Syksyllä alkoivat Riihimäen uuden terminaalin rakennustyöt. Tilat vastaavat kotimaan maantielogistiikan merkittävän asiakkaan, rakennuseristeitä valmistavan Parocin, tuleviin varastointitarpeisiin.

  Riihimäen terminaali palvelee myös muita asiakkaita. Autokuljetukset on mahdollista yhdistää rautatiekuljetuksiin, sillä alueella on raideyhteys.

  Riihimäen tavara-aukiolle tulee kylmän tilan terminaali. Lisäksi vanhan tavara-aseman yhteyteen kunnostetaan lämmintä varastointitilaa. Massatavaran säilytyksen soveltuvat telttahallit valmistuvat keväällä 2016.

  VR Transpoint toimii Parocin partnerina varastotoiminnoissa Riihimäellä sekä tuotteiden jakelussa terminaalista ja tehtailta. Pitkälle viety IT-integrointi asiakkaan kanssa syventää yhteistyötä toimitusprosessin hallinnassa.

  Uusia tuotteita Kouvolan terminaalin kautta

  Kouvolan Cargo East Terminalin (CET) asiakaskunta ja tuoterepertuaari laajenivat vuoden aikana.

  Metsäteollisuuden tuotteiden, esimerkiksi paperi- ja kartonkituotteiden, lisäksi CET:in kautta kulki uusia tuoteryhmiä, kuten vaneria, lannoitteita ja teräskeloja.

  Idänviennin tilanne oli vuoden aikana haastava, mikä heijastui CET-terminaalin toimintaan. Terminaalin kannattavuus ja volyymi kuitenkin paranivat loppuvuotta kohti. Tilanteeseen vaikuttivat uudet tuotteet ja volyymit sekä lisääntynyt tuonti Suomeen.

  Hiljattain laajennettu Cargo East Terminal toimii lyhytaikaisena varastona ja yhdistelypaikkana eri teollisuudenaloilta ja tehtailta tuleville tuotteille. Tuotteet kuljetetaan tehtailta terminaaliin sekä sieltä eteenpäin autoilla ja junavaunuilla.

  Vuonna 2014 valmistuneen laajennuksen yhteydessä kiinteistöön tuli lisää käsittelymahdollisuuksia esimerkiksi siltanosturin myötä, mikä osaltaan mahdollisti asiakaskunnan laajentamisen.

  Kuljetusten lisäksi CET-terminaalin palveluihin kuuluvat varastointi, tavaran käsittely, varastokirjanpito, huolinta ja tullaus.