VR Group

VR-Yhtymä Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 231,4 miljoonaa euroa ja laski edellisvuodesta 9,9 prosenttia. Vertailukelpoisuutta vuoteen 2014 heikentää Finrail Oy:n 1.1.2015 tapahtunut irtautuminen konsernista. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta 2014.

VR Group koostuu kolmesta liiketoiminnosta: VR tarjoaa joukkoliikenteen palveluja kauko- ja lähiliikenteessä sekä junilla että linja-autoilla, VR Transpoint harjoittaa logistiikkaliiketoimintaa rautatie- ja maantielogistiikassa ja infraan keskittynyt VR Track tarjoaa asiakkailleen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä toimittaa rautatiemateriaaleja.

VR Groupin liiketoimintojen markkina-alueet ovat Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

VR Group organisaatio

VR Group organisaatio