Underhåll

Underhållsenheten erbjuder tjänster inom underhåll av järnvägsmateriel.

Underhållsenhetens viktigaste kunder är VR Groups affärsverksamheter och enheter. Även HRT och Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som äger Flirt-närtrafikmaterielen, samt intresseföretaget Oy Karelian Trains Ltd, som äger de Allegro-tåg som används i trafiken till S:t Petersburg, är underhållsenhetens kunder.

Målet för underhållsenheten är att tillsammans med affärsverksamheterna tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster som motsvarar kundernas förväntningar. De viktigaste målen är en punktlig och säker tågtrafik samt att förbättra kvaliteten och effektiviteten vid underhåll av materielen.

Underhållsenheten tar hand om underhållet av järnvägsmaterielen i depåer och maskinverkstäder i Helsingfors, Tammerfors, Kouvola, Joensuu, Karleby, Uleåborg, Hyvinge och Pieksämäki. Underhållsenheten erbjuder experttjänster med anknytning till rullande materiel och dess system.