VR-koncernens resultat svagare än förväntat

07.05.2012 12:00 Aktuellt
VR-koncernens omsättning under årets första kvartal blev lite sämre än året innan. Omsättningen uppgick under rapporteringsperioden till 331,7 miljoner euro, medan den motsvarande siffran året innan var 332,7. Omsättningens ändring var -0,3 procent. Rörelsevinsten under det första kvartalet var 18,7 (-10,5) miljoner euro på minus och resultatet -14,0 (-8,2) miljoner euro. – VR-koncernens resultat under början av året var lite svagare än väntat. Betydande är ändå att under början av året kunde tågtrafiken skötas bättre än under de gångna vintrarna och punktligheten förbättrades avsevärt. Vi förhåller oss positiva till framtiden för utvecklingen inom både infrastrukturbyggande och passagerartrafiken ser positiv ut, säger VR-koncernens verkställande direktör Mikael Aro . Det första kvartalets resultat påverkades av de ökade personal- samt energi- och utrustningskostnaderna och av att rörelsevinsten inte ökade som beräknat. Poster av engångskaraktär som inverkar på resultat uppgick till 6,7 miljoner euro. VR-koncernens rörelsevinst, utan dessa poster av engångskaraktär, var -7,9 miljoner euro. Passagerartrafiken på samma nivå som ifjol Under årets första kvartal gjordes inom tåg- och busstrafiken sammanlagt 23,9 miljoner resor. Ökningen var 1,7 procent var jämfört med året innan. Antalet resor inom tågtrafiken ökade lite jämfört med året innan: ökningen var 0,4 procent. Antalet resenärer inom Rysslands-trafiken ökade med 12,3 procent och mellan Helsingfors och S:t Petersburg med 17,5 procent. Under fjolårets första kvartal trafikerade två Allegro-tågenheter och det fanns två avgångar från både Helsingfors och S:t Petersburg. Nu finns det fyra avgångar och alla fyra tågenheter trafikerar. Transportvolymerna inom logistiken ökade endast lite Inom godstrafiken transporterades under årets första kvartal 10,1 miljoner ton. Ökningen förblev på 0,5 procent jämfört med ifjol. Vad gäller både inrikes och internationella transporter har transportvolymerna minskat bland alla produktgrupper som transporteras. Inom transito-transporterna har ökningen ändå varit kraftig på grund av pellettransporterna. Inom infrastrukturbyggande började året normalt Under årets första kvartal sjönk infrastrukturbyggandets rörelsevinst med 14,4 procent jämför med året innan. Början av året brukar normalt vara lugnare inom infrastrukturbyggandet för under vintern kan inga byggarbeten göras. VR Track har ändå klarat sig bra i konkurrensutsättningarna och mängden beställningar för år 2012 ser lovande ut. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv