VR-koncernens resultat har förbättrats sedan början av året

26.10.2012 07:00 Aktuellt
VR-koncernens omsättning ökade måttligt under det tredje kvartalet. Kvartalets resultat förbättrades betydligt jämfört med början av året och omsättningen för både passagerartrafiken och infrastrukturbyggandet ökade. Inom infrastrukturbyggandet vann man under kvartalet betydande avtal vilka har en väsentlig betydelse för bolagets ekonomiska utsikter. Logistikens omsättning blev lite mindre än i fjol främst på grund av efterfrågan som blivit mindre till följd av den ekonomiska konjunkturen. VR-koncernens omsättning var under det tredje kvartalet 378,5 miljoner euro (374,1) och från och med början av året 1 071,8 miljoner euro (1 057,1). Omsättningen ökade kumulativt 1,4 procent. Rörelsevinsten under kvartalet var 39,2 miljoner euro (25,5) och från och med början av året 24,6 miljoner euro (22,0). VR-koncernens resultat var under det tredje kvartalet 29,1 miljoner euro (18,4) och från och med början av året 18,3 miljoner euro (15,0). I rörelsevinsten för tredje kvartalet ingår försäljningsvinsten för styckegodslogistiken. – Koncernens resultat var fortsättningsvis svagt men riktningen är den rätta. Ändringarna i servicen och strukturerna har förbättrat resultatet. Antalet passagerare ökar och konkurrenskraften inom infrastrukturbyggandet är god. Logistikens resultat påverkas starkt av exportindustrins konjunktur, konstaterar den verkställande direktören Mikael Aro . Antalet passagerare ökade och punktligheten förbättrades Passagerartrafikens omsättning var under kvartalet 128,7 miljoner euro (125,1) och ökade jämfört med i fjol 2,9 procent. Den kumulativa omsättningen var 380,3 miljoner euro (366,0). Inom passagerartrafiken gjordes under kvartalet sammanlagt 23,1 miljoner resor vilket innebär en ökningen på 2,4 procent jämfört med i fjol. Den största ökningen har skett inom tågtrafiken till Ryssland samt inom busstrafiken. Ökningen för resorna till Ryssland inverkades av det goda antalet passagerare i Allegro-tågen och ökningen i busstrafiken av de nya busslinjerna i huvudstadsregionen som inleddes i början av året. VR:s kundprogram Veturi har ökat sin popularitet. Programmet som startade hösten 2011 har redan över 180 000 medlemmar och antalet ökar hela tiden. Användningen av självbetjäningsköpkanalerna inom passagerartrafikens fjärrtrafik har under det senaste året ökat kraftigt. Fram till slutet av september gjordes 49 procent av alla uppköp via självbetjäningskanalerna. Tågtrafiken var betydligt punktligare än ifjol. Under början av året var andelen tåg som anlände till stationen enligt tidtabell inom fjärrtrafiken 87,0 procent (76,7) och inom närtrafiken 93,9 procent (93,3). Förseningsgränsen inom fjärrtrafiken är fem minuter och inom närtrafiken tre minuter. Under det tredje kvartalet fortsatte man ännu med åtgärderna för att förbättra tågtrafikens punktlighet. Den minskade efterfrågan sänkte logistikens resultat Logistikens omsättning var under kvartalet 141,6 miljoner euro (150,8). Den kumulativa omsättningen var 433,8 miljoner euro (448,8) så minskningen var 3,3 procent. Under kvartalet transporterades inom logistiken 10,5 miljoner ton gods, vilket är 5,1 procent mindre än i fjol. I slutet av juli undertecknades avtalet om försäljningen av VR Transpoints styckegodslogistik till Itella. Affären förverkligades 1.10.2012. I samband med affären övergick ca 850 anställda till Itella. Affärens inverkan på omsättningen är ca 130 miljoner euro per år. Viktiga entreprenadvinster inom infrastrukturbyggandet Infrastrukturbyggandets omsättning var under kvartalet 82,2 miljoner euro (71,2) och från och med början av året 179,2 miljoner euro (167,5). Under kvartalet vann man betydande avtal, så som grundförbättrande av banavsnittet Karleby-Riippa som är en del av Österbottenbanan samt underhållet av banorna i Södra Finland. Södra Finlands underhållsområde är Finlands största och trafikmässigt det viktigaste. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv