VR-koncernen satsar på service

05.03.2012 14:24 Aktuellt
– VR-koncernen håller på att utvecklas till ett modernt servicebolag, vilket syns både som flera utvecklingsprojekt och som ökade kostnader. Vi använder koncernens medel främst för att utveckla servicen och vi strävar efter att förbättra kundnöjdheten. Vi har slopat en del av den internationella affärsverksamheten och vi vill nu koncentrera oss på grunduppgifterna i hemlandet, berättar verkställande direktören Mikael Aro . Koncernens resultat för år 2011 var svagt. Koncernens rörelsevinst var 20,9 (43,1) miljoner euro och redovisningsperiodens vinst 15,3 (30,0) miljoner euro. Omsättningen var 1 437,2 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 1,0 procent från fjolåret. Koncernens finansiella ställning förblev ändå stark. – Bakom oss har vi ett ytterst utmanande år och resultatet halverades från i fjol. Osäkerheten i det allmänna ekonomiska läget syns särskilt i logistikverksamheterna där efterfrågan sjönk under det andra halvåret, säger Mikael Aro. – Vi förväntar oss att år 2012 blir betydligt bättre än det föregående året. Biljettförnyelsen inom passagerartrafiken har börjat synas som en ökning både i passagerarmängderna och i biljettförsäljningen. Kundnöjdheten håller på att bli bättre. Infrastrukturbyggandets konkurrenskraft har förstärkts. Å andra sidan förblir logistikens utsikter osäkra, konstaterar Mikael Aro. Allegros popularitet fortsätter Koncernens passagerartrafik ökade rimligt i fjol. Inom tågtrafiken minskade antalet resor med 0,9 %. Rysslandstrafiken ökade med 28,1 % och trafiken mellan Helsingfors och S:t Petersburg med 48,6 %. Ökningen beror främst på Allegro-tåget. Busstrafiken ökade med 4,9 % vilket beror främst på de nya linjerna inom huvudstadsregionen som fåtts genom att vinna konkurrensutsättningar. Passagerartrafikens rörelsevinst var 10,5 miljoner euro. VR-koncernens transporter inom logistikverksamheten sjönk med 0,9 % jämfört med ifjol. Järnvägstransporterna sjönk med 2,7 % eftersom de internationella transporterna blivit färre. Landsvägslogistikens transporter ökade däremot med 7,1 %. Logistikverksamheternas rörelseförlust var 15,1 miljoner euro, av vilket järnvägslogistikens rörelseförlust var 10,8 miljoner euro. VR Tracks omsättning sjönk med 4,9 % till följd av allmän minskning inom infrastrukturbyggandet. År 2010 sjönk omsättningen med 15,2 %. Infrastrukturbyggandets rörelsevinst blev trots anpassningsåtgärder ändå 10,5 miljoner euro på minus. VR-koncernens investeringar var 151,0 (149,8) miljoner euro. Mest investerade man i tåg, totalt 91,1 miljoner euro. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv