VR Groups satsningar på punktligheten syns

28.08.2012 07:12 Aktuellt
• Tågtrafiken var betydligt punktligare under början av året än ifjol • Tågtrafikens personkilometrar ökade med 4,5 procent under det andra kvartalet • VR Transpoint koncentrerar sig på att utveckla massgodslogistiken och säljer styckegodslogistikens affärsverksamhet till Itella VR-koncernens omsättning ökade under det andra kvartalet. Det är särskilt inom passagerartrafiken och infrastrukturbyggandet som det har skett tillväxt. Koncernens resultat blev lite sämre än året innan. Resultatet försvagades av de ökade personal- och materielkostnaderna. – I resultatet syns åtgärderna som vidtagits för förbättrande av punktligheten. Passagerartrafikens nya biljettsystem och ändringarna i logistikens produktionsstruktur ger koncernen ytterligare bättre förutsättningar för att svara på konkurrensen, konstaterar verkställande direktör Mikael Aro . VR-koncernens omsättning var under det andra kvartalet 361,7 miljoner euro (350,3) och från och med början av året 693,4 miljoner euro (683,1). Omsättningen ökade med 3,2 procent under kvartalet. Rörelsevinsten under det andra kvartalet var 4,1 miljoner euro (6,9) och från och med början av året -14,6 miljoner euro (-3,5). Resultatet under kvartalet var 3,2 (4,8) miljoner euro och från och med början av året -10,9 (-3,4) miljoner euro. Passagerartrafiken ökade och punktligheten förbättrades Inom passagerartrafiken har man satsat kraftigt på utvecklande av tågtrafikens punktlighet. Och punktligheten har förbättrats märkbart jämfört med ifjol Related to: VR Group

Nyhetsarkiv