Veterantåget Valtteri redo för VR:s jubileumsår

31.01.2012 13:56 Aktuellt
I år fyller VR 150 år. Den egentliga festdagen är den 17 mars, då tidtabellsenlig tågtrafik mellan Helsingfors och Tavastehus inleddes år 1862. En av jubileumsårets höjdpunkter är slutförande av veterantåget Valtteris restaurering. Allmänheten kommer att kunna bekanta sig med tåget under olika evenemang som ordnas under jubileumsåret i olika delar av landet. Veterantåget har diesellok och trävagnar Valtteri har fullständigt restaurerade vagnar av trä. Tåget består av en salongsvagn, en passagerarvagn, en kombinerad passagerar- och cafévagn samt en kombinerad passagerar- och konduktörsvagn. Tack vare det dieseldrivna Dr 13-loket och ATC-systemen kan veterantåget trafikera på alla bansträckor. Tåghelheten Valtteri representerar vagnar som använts under olika årtionden. Den äldsta vagnen är en salongsvagn från 1920-talet. Tredje klassens passagerarvagn är från 1940-talet och andra klassens passagerarvagnar är från 1950- och 1970-talen. Dieselloket har blivit färdigt år 1965, men dess utseende representerar 1990-talet. – Beslutet om att renovera veterantåget fattades redan för flera år sedan. Jubileumsåret till ära ville vi skapa en helhet som består av olika vagnar, berättar VR Groups tekniska direktör Markku Pesonen . Veterantåget restaurerades vid Pieksämäki maskinverkstad och vid Finlands Järnvägsmuseum i Hyvinge. – Ett stort antal proffs så som snickare och konservatorer deltog i arbetet, nämner Matti Bergström , chef för Finlands Järnvägsmuseum. – Vagnarna återfick sitt ursprungliga utseende och i flera vagnar berörde renoveringen också konstruktionerna. Arbetsmängden var stor, men slutresultatet är ståtligt. Valtteri fick sitt namn efter en salongsvagnsägare Valtteri har fått sitt namn efter bergsrådet Walter Ahlström (1875-1931) som var en viktig aktör inom den finska industrin. Ahlström är den enda finländare som byggt en salongsvagn som privatperson för eget bruk. Hans vagn byggdes år 1927. Salongsvagnen är nu en del av Valtteri-tåget. Efter att Ahlström avlidit sålde hans dödsbo salongsvagnen till staten. Först tillhörde den ministern för kommunikationsväsendet och sedan fungerade den som VR:s generaldirektörs representationsvagn fram till 1990-talet. Related to: VR Group

Nyhetsarkiv