Tågen mellan Karis och Åbo ersätts med bussar lördagen 25.8

22.08.2012 10:44 Aktuellt
På grund av banarbeten ersätts alla tågen mellan Karis och Åbo med bussar lördagen den 25 augusti. Banarbetena påverkar inte tågen mellan Helsingfors och Karis med undantag av två turer. Det är Trafikverket som ansvarar för banarbetena. Bussarna som ersätter tågen stannar på de mellanliggande stationerna Salo och Kuppis. Under tiden som banarbetena pågår finns för varje inställt tåg mellan Karis och Åbo en direkt bussförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Dessa bussar stannar på vägen endast i Kuppis. Två tåg ställs in mellan Helsingfors och Åbo. De ersätts med bussar som stannar på de mellanliggande stationerna. De inställda tågen är IC2 946 från Åbo till Helsingfors kl. 7.06 och IC2 973 från Helsingfors till Åbo kl. 23.02. Bussarna startar från järnvägsstationerna och deras avgångsplatser är markerade. Bussarna är markerade med VR:s symbol och de kör enligt en tidtabell som avviker från tågtidtabellen. Restiderna kan bli längre och de fortsatta förbindelserna kan avvika från det normala. I de ersättande bussarna kan man åka med en regionaltågbiljett. I dem gäller även alla biljetter för fjärrtrafik som är i kraft. Man kan endast ta med handbagage i bussarna. Under tiden som banarbetena pågår körs vissa turer med andra tåg än normalt. Mera information om banarbetens inverkan på tågtrafiken och bussarnas tidtabeller finns på stationerna, i tidtabellshäftena, på VR Kundservice på numret 0600 41 901 (1 euro/samtal + lna) och på webbplatsen www.vr.fi/ratatyot . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv