Tågen kör på självständighetsdagen enligt söndagstidtabell

03.12.2012 08:04 Aktuellt
Tågen inom VR:s närtrafik kör den 5 december enligt fredagstidtabell. På självständighetsdagen den 6 december följer tågtrafiken söndagstidtabell. VR:s fjärrtåg kör enligt normal tidtabell den 5 december. På självständighetsdagen följer tågtrafiken söndagstidtabell. Några extra tågturer har satts in. Ändringarna i trafiken kan kollas på webbplatsen vr.fi . Related to: VR Group

Nyhetsarkiv